Alf Solander

Alf Solander

Delaktig och synlig

– En skola utvecklas inifrån, inte ovanifrån.

Det är Alf Solanders uppfattning efter att ha varit rektor i sammanlagt 14 år och gymnasiechef i tre år. Det är också temat i hans bok Konsten att leda en skola, som kommer ut i höst.

Hur kom det sig att du skrev den här boken?
När jag var gymnasiechef för några år sedan insåg jag att många skolor har problem som är gemensamma. Jag såg också vad som inte fungerar att styra uppifrån och har under mina år som rektor förstått vad som är betydelsefullt att lägga kraften på. För ett och ett halvt år sedan började jag skriva ner mina tankar och erfarenheter för att kunna dela med mig av dem till andra och det resulterade i en bok.

Vad är din utgångspunkt?
Alltför många lägger sig i en skolledares uppdrag och det gör rektorsrollen otydlig och svag. Vi måste tro på professionen och stärka rektorns roll på skolan.

Hur skulle du beskriva boken?
Den innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och kan skapa sammanhang, och en mer handfast om hur man kan hantera exempelvis svåra samtal, ryktesspridning eller dödsfall och hur man kan arbeta med elevdemokrati.

Kan du ge ett exempel på hur du hanterar rykten?
Rykten om exempelvis en kommande besparing skapar oro. Rektorn bör då kliva fram och våga tala om ryktet. Visst, besparingsspöket har hörts förut, men att den egna skolan har goda förutsättningar att lösa situationen – om den blir verklighet. Då avdramatiserar man frågan och kan få stopp på ryktesspridningen.

Hur ser du på målstyrning?
Kommun- eller koncernledningar sätter ofta upp mål som inte är realistiska och medarbetarna på skolan får svårt att ta dem på allvar. Tonvikten måste alltid ligga på att skapa starka organisationer med hög delaktighet av medarbetarna. Enheterna måste uppleva stor frihet, men också stort eget ansvar. Alla i skolan måste se att de äger målen.

Hur gör du det?
Jag har skapat en samarbetskultur med fokus på delaktighet. Istället för att prata mål bad jag ämneslagen att fatta en rad beslut som rörde elevernas kunskapsuppfyllelse, pedagogernas professionsutveckling och ämnets status. Sedan tillförde jag tid, avstämningstillfällen och fortbildning. När pedagogerna blir mer engagerade ökar chansen till en god resultatutveckling.

Vilket är en rektors viktigaste uppdrag?
Att skapa vettiga förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb.

Hur förverkligar du det?
Genom att samla all personal, inte bara lärarna, en till två gånger per läsår och fråga dem vad som är bra på skolan och vad som kan bli bättre – exempelvis genom att göra en SWOT-analys.

När man skapar delaktighet och lyssnar på sin personal finns en acceptans för utveckling och man kan hjälpa dem att skapa den skola de efterfrågar. Kraften ska komma från kollegiet, tillsammans har de redan den kunskap som behövs för en positiv utveckling.

Vilka är dina främsta råd till andra skolledare?
Våga vara synlig bland personal och elever!

Våga lägga fokus på den egna skolan, inte alla andra uppdrag som du bli inbjuden till!

Våga vara en tydlig ledare och tro alltid på kraften hos dina medarbetare!

På vilket sätt är du synlig?
Förutom att jag så ofta som möjligt besöker huvudentrén, gymnasiebiblioteket och elevkafeterian, brukar jag ”gå ronden” ett par gånger i veckan, då jag går runt och besöker olika lektioner en stund för att prata med elever och lärare.

Tumba gymnasium har en policy, där det bland annat ingår att skolan ska hållas ren och snygg. Hur åstadkommer ni det?
Vi pratar med eleverna om varför det ska se rent och snyggt ut – att det ger skolan ett gott rykte och att din utbildning blir mer värdefull om du går på en skola med gott rykte.

Sedan gäller det att föregå med gott exempel. Om jag böjer mig ner och plockar upp ett papper från golvet är det större chans att även eleverna gör det. Men det gäller även att prata med eleverna om varför jag väljer att städa, trots att jag tjänar bäst av alla. Att både göra och prata är en utmärkt kombination när man arbetar med ungdomar.

Du tror inte på att möta kraft med kraft?
Nej, man försöker ofta förändra genom att argumentera och gå i polemik, men ibland är det effektivare att ändra strukturer för att uppnå resultat. Efter många års försök att övertala rökarna att inte stå precis vid entrén drog vi helt enkelt ett streck 15 meter bort och visade dem dit. Det har fungerat sedan dess, med väldigt få undantag.

Nu har du varit rektor på Tumba gymnasium sedan 2013. Vad har ditt arbetssätt lett till?
Söktrycket har ökat med 58 % på tre år och vi har många elever som pendlar från andra kommuner för att gå här. Vi väntar nu på att ta del av en ny utvärdering av elevernas måluppfyllelse, men det ser positivt ut.

Boken handlar mycket om kontinuitet. Hur skulle du sammanfatta det?
Håll fokus, håll ut och håll i!

 

Namn: Alf Solander
Utbildning: Gymnasielärare i svenska, religion och historia samt rektorsutbildning
Arbetar med: Rektor för Tumba gymnasium
Familj: Sambo (med en gymnasielärare) och tre barn
Ger energi: Att fiska och snickra på sommarhuset på Västkusten
Kuriosa: Samlar frimärken på avancerad nivå

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen