fredrik_ahlen

Fredrik Ahlén

”Att vara lärare handlar om att hela tiden lära själv”

När Fredrik Ahlén är runt och föreläser om vägen till en skola för alla brukar han ofta återkomma till att han tror att utvecklingsarbete framför allt handlar om att hitta långsiktigt goda vanor.

– Det är inte min bästa lektion som definierar mig som lärare. Inte heller en enskilt misslyckad katastrofdag. Det är hur vi jobbar i vardagen som kan få fler elever att lyckas i skolan!

Om detta handlar hans bok Hellre små steg än stora kliv, som utkom våren 2015. Han skriver att skolutveckling är något som tar, och måste få ta, tid. Att beslut måste förankras och medarbetarna förstå varför man drar åt ett visst håll så att alla är med i båten. Att det, precis som bokens titel säger, är bättre att förändra långsamt och successivt i stället för stort och abrupt.

– När jag är runt och föreläser brukar jag likna skolutveckling vid bantning. Det fungerar på samma sätt. Det är bättre att långsamt hitta nya vanor som fungerar i längden än att gå på någon tillfällig superdiet och tro att det ska göra under, skrattar Fredrik Ahlén som själv kommer från en matnjutande kockfamilj där många ständigt fört en pendlande kamp mot den personliga vikten.

– Och så behöver man få se att det ger resultat för att bli motiverad att fortsätta. Annars ger man ju upp.

Fredrik Ahlén började sin yrkesbana i familjens upptrampade kockspår. Men så vikarierade han några år som assistent inom skolans värld och tyckte att det var fantastiskt. Som den första i släkten tog han klivet till akademiska studier och läste till lärare. När han var färdig drogs han till ”de trasiga eleverna”, som han själv säger. Han ville jobba med dem som hade många misslyckanden bakom sig och som ingen annan riktigt orkade med.

– Jag hamnade hela tiden där. Kanske för att min egen bror hade det svårt i skolan och höll på att hamna riktigt fel. Jag vet hur viktigt det är att skolan finns för alla. Att det är här det grundläggs vilka förutsättningar en människa har för sitt fortsatta liv.

Han vidareutbildade sig och tog en magisterexamen i specialpedagogik. Kom i kontakt med begreppet inkludering och kände sig smått frälst. Nu fick han teorier bakom det han förespråkat så länge: att det är miljön som skapar behoven och inte tvärtom. Och att undervisning måste utformas utifrån att vi är olika istället för att utgå från en norm.

– Jag säger alltid elever i behov av särskilt stöd och inte med behov. Den där distinktionen är jätteviktig, jag tror att våra ordval påverkar vårt synsätt, säger Fredrik Ahlén.

Han skrev en första bok om eleverna som utmanar lite extra, Stå upp, stå ut, stå kvar. Efter det började föreläsningsförfrågningarna trilla in. Det var läskigt i början, men gick tydligen bra. För efterfrågan har fortsatt. I sin bok Hellre små steg än stora kliv har han samlat många av de frågor som han har mött från sin publik genom åren.

– Ofta tampas vi med liknande funderingar. Vi är till exempel många som brottas med hur vi ska räcka till.

Samtliga av bokens sju kapitel knyts till dessa samlade frågor och han resonerar kring svar och lösningar. Till varje avsnitt finns också diskussionsfrågor, Fredrik Ahlén vill gärna att hans bok ska vara ett stöd i det kollegiala lärandet.

– Att vara lärare handlar om att hela tiden lära själv. Vill vi att våra elever ska lära och utvecklas, då måste vi också själva göra det. Därför bör skolutveckling vara något som pågår precis hela tiden.

Namn: Fredrik Ahlén
Bor: Stockholm
Yrke: Biträdande rektor på Snättringeskolan i Huddinge
Bakgrund: Grundskollärare, magisterexamen i specialpedagogik, med lång erfarenhet av arbete inom skola och behandling tillsammans med utsatta elever. Författare och föreläsare.