Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!
Våra ledarskapsböcker hittar du här>>

Fritidspedagogiskt lärande

Jonas Wallman (redaktör) och Alexander Skytte, Andréas Nyberg, Anneli Hippinen Ahlgren, Evy Dahlin, Helene Elvstrand & Marie Karlsson, Line Isaksson, Mikael Andersson, Olof Jonsson, Ricardo Pousette, Åsa Anevik
Hur kan fritidspedagogiken utvecklas? Och hur kan den användas för att utveckla skolan? I den här antologin, med Jonas Wallman som redaktör, får vi läsa om ett aktionsforskningsprojekt om lek, om integrationsfritids, om rastverksamhet och mycket mer. Pedagogernas relations-
kompetens som resurs står i centrum.

Att bryta mönster

Margareta Öhman (redaktör), Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Ditte Dalum Christoffersen, Theres Normark, Kari Pape, Camilla Lindgren & Tuula Torro
Våga se och bryta mönstren. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Bokens nio författare presenterar en mängd strategier och verktyg för att hantera olika situationer tillsammans med barnen.

Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson
När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer kan vara avgörande för barnens hela utveckling. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i
Sollentuna. Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2017.

Bokstavstema i förskoleklass

Jessica Ekberg & Monika Lång
Häng med när bokstavspersonen kommer på besök, få massor av exempel på roliga teman, övningar och lekar! Arbetssättet låter elevernas intressen ta plats och de kan se och följa sin egen utveckling. Jessica Ekberg och Monika Lång tilldelades 2017 Helgepriset för sitt arbete med bokstavstema i förskoleklass.

Föra tanken vidare

Ulla Wiklund
Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström
Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Lärande lek i förskoleklass

Annika Andréasson & Birgit Allard
Inget år är det andra likt, varje läsår möter man nya barn. Arbetet i förskoleklass ställer särskilda krav på verksamheten. Annika Andréasson och Birgit Allard visar hur man kan skapa kontinuitet och sammanhang genom lek och lärande även om man bara har knappt ett år på sig. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2014.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte
Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (redaktör), Karin Allard, Jim Cummins, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Anneli Wessman
Antalet flerspråkiga elever ökar. Samtidigt saknar många lärare kunskap om hur man tar tillvara nyanlända och invandrade elevers språkliga resurser i undervisningen. Här visar forskare och praktiker konkret hur arbete med språklig mångfald kan se ut. När eleven blir bekräftad och uppmuntras att använda sitt språk skapas trygghet och goda förutsättningar för lärande.