Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (redaktör)

Antalet flerspråkiga elever ökar. Samtidigt saknar många lärare kunskap om hur man tar tillvara elevers språkliga resurser i undervisningen.

Här visar forskare och praktiker konkret hur arbetet med språklig mångfald i klassrummet kan se ut.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Bekräfta elevernas språkliga resurser

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. När eleven blir bekräftad och uppmuntras att använda sitt språk skapas trygghet och goda förutsättningar för lärande.

I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I antologin visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med detta i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F-6.

Bokens författare

Åsa Wedin (redaktör), Karin Allard, Jim Cummins, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten och Anneli Wessman.

"Inte ens barn i enspråkiga familjer är längre att betrakta som självklart enspråkiga"

RECENSION
Åsa Wedin är en av Sveriges tongivande forskare inom andraspråksområdet. I Språklig mångfald i klassrummet, som hon är redaktör för, ingår ett kapitel av henne samt kapitel av fem andra författare inklusive Jim Cummins, en av världens främsta andraspråksforskare.

Även om boken är tätt forskningsanknuten har den ett mycket praktiknära perspektiv och är direkt användbar för alla verksamma i undervisning med flerspråkiga elever (vilket torde gälla nästan all skolpersonal i Sverige). Det genomgående temat i boken är vikten av att röra sig från en förlegad enspråksnorm – inte ens barn som växer upp i enspråkiga familjer är längre att betrakta som självklart enspråkiga tack vare resor, kamrater och media – mot en pedagogik som med självklarhet utnyttjar och utvecklar barnets alla språkliga resurser.

Bokens exempel är hämtade från åk F-6 men mycket är tillämpligt för hela grundskolan och delvis även för gymnasiet, Komvux och SFI.

Karin Alvehus
Lektör BTJ

BTJ-häftet nr 15, 2017

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Forskningen har visat positiva effekter av att stödja elevers olika språkfärdigheter
Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. Hon är redaktör för boken Språklig mångfald i klassrummet.

Hej Åsa!

Vad är din idé med den här boken?
Eleverna kommer till skolan med en massa olika sätt att uttrycka sig, men det finns en tradition i skolan av att bara jobba med ett språk i taget – ibland bara svenska. Jag vill att vanliga lärare ska se elevernas språkliga resurser och se möjligheten att inkludera dem i klassrummet. Eleverna behöver få ta med sig sin ”ryggsäck” in i klassrummet och stimuleras att använda den.

Läs hela intervjun här

Om Språklig mångfald i klassrummet

Titel Språklig mångfald i klassrummet
Författare Åsa Wedin (red)
Utgiven 2017
ISBN 9789188149183