Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer kan vara avgörande för barnens hela utveckling. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i Sollentuna.

Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2017.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Självförtroendet stärks hos barn

När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå och varje barn får stå i centrum. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna utanför Stockholm. Arbetet har pågått i många år, med över 200 genomförda teman. Dela de magiska ögonblicken och ta del av det noggrant utprovade arbetssättet bakom Barnens egna teman. Arbetssättet passar lika bra i förskoleklass och grundskolans första år.

En mycket bra, rolig och inspirerande faktabok

RECENSION
En konkret, lättläst och mycket användbar bok för alla som arbetar i förskolan eller studerar till förskollärare och barnskötare. Arbetssättet som beskrivs är inspirerande och roligt och ger verkligen barnen inflytande. När barnen får stå i centrum och själva välja tema och hålla i sina egna temadagar ökar deras tilltro till sin egen förmåga, vilket kan bli avgörande för hela deras utveckling och lärande.

Författaren Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna och har arbetat med Barnens egna teman i 13 år. Pedagogerna utgår från barnens nyfikenhet och intressen och samtidigt uppmuntras och utmanas barnen så att arbetet med temat fördjupas. De finns där för att stödja barnen i sitt utforskande och lärande och arbetet kopplas hela tiden till förskolans läroplan. En mycket bra, rolig och inspirerande faktabok vars förord avslutas med en positiv varning: ”Börjar ni pröva detta arbetssätt kan ni inte sluta!”

Maj-Britt Claesson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 13, 2019

RECENSION
Man får följa flera barn och deras förberedelser, genomförande med allt vad det innebär. Problemlösning, regler, konflikthantering, att få med alla kompisar, dokumentation och slutligen utvärdering. Men även hur barngruppen visar intresse för varandras teman och är lyhörda och ger varandra feedback....

Vi får även ta del av Bikupans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Jag upplever boken som lättläst med många tips och idéer. Det finns många godbitar att plocka och göra så det passar den egna barngruppen.

Lena Mardani
Barnskötare Bifrost förskola
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>> 


RECENSION
Boken är lättläst och konkret, det kan rentav ses som en handbok i hur man tar tillvara det enskilda barnets intresse, stärker den som är osäker, lyfter lärandet och låter läroplansmålen bli synliga. Kanske det viktigaste ändå är… hur man skapar magiska ögonblick tillsammans.

Camilla Ehrlin
förskollärare Björkhaga Förskola
PEDAGOG ÖREBRO

Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Börjar ni pröva detta arbetssätt kan ni inte sluta!
Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna utanför Stockholm.

År 2017 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att sprida arbetssättet som ett gott exempel. Arbetet med 
Barnens egna teman har pågått i många år, med hittills över 200 genomförda teman.

Om Barnens egna teman

Titel Barnens egna teman
Författare Elisabeth Wiersma Larsson
Utgiven 2019
ISBN 9789188149374