Att bryta mönster

Margareta Öhman (redaktör)

En antologi för dig som arbetar i förskola och förskoleklass. Boken är full av erfarenheter, tankar och konkreta verktyg på hur en kan bryta negativa sociala mönster i barngruppen.

 

Lärarförlagets pris: 335 kr

Vad är det vi behöver kunna se för att ingripa på ett utvecklande sätt?

I antologin Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. 

Hur lär vi barn att "bråka bra"? Det sociala klimatet i en barngrupp är alltid vuxnas ansvar, konstaterar Margareta Öhman. Varje pedagog måste våga och kunna se det som sker i verksamheten – det ingår i det pedagogiska uppdraget. Dessutom behöver vi arbeta förebyggande och ha beredskap att möta varje kränkande handling med en insats. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Mönster som måste brytas.

Här har barnpsykologen Margareta Öhman samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer för makt och mångfald kan analyseras och förändras.

Bokens författare

Margareta Öhman, Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Ditte Dalum Christoffersen, Theres Normark, Kari Pape, Camilla Lindgren & Tuula Torro

"Jag får redskap för att bena ut situationer"

RECENSION
Att bryta mönster är ett utmärkt redskap för att kunna förhålla sig till den ändrade diskrimineringslagstiftningen från den första januari 2017. Den plan som tidigare årligen skulle uppdateras ska ersättas med kontinuerlig dokumentation och utvärdering.

Margareta Öhman är psykolog och har skrivit ett flertal böcker med relationellt perspektiv. I den här volymen fungerar hon både som redaktör och som författare. Tillsammans med nio medförfattare presenteras olika perspektiv på relationer, normer och barns rätt. Flertalet av bokens författare är förskollärare, men här återfinns även representanter från högskola och andra områden i samhället.

Bokens främsta värde återfinns i de partier som återger konkreta exempel och handfasta verktyg i arbetet kring barns lika rättigheter. Varje kapitel inleds med en författarpresentation och avslutas med en litteraturlista. Boken vänder sig till pedagoger verksamma i förskolan, i ledningsfunktion och till pedagoger under utbildning.

Ulf Malmqvist
Lektör, BTJ
BTJ-häftet nr 15, 2017

RECENSION
Jag får redskap för att bena ut situationer där intra-agerande krafter påverkar barnen inblandade i lek eller aktiviteter.
Jag får också verktyg för hur jag kan se på mig själv som pedagog som observerar och agerar, hur jag kan hjälpa eller stjälpa beroende på vilka värderingar som filtreras genom mig. Barnets upplevelse av kränkning måste alltid tas på allvar och med hjälp av de olika exemplen, nya begrepp och fördjupande verktyg som presenteras i boken känner jag mig bättre rustad att möta mina framtida elever.

Kristina Alhäll
Förskollärare i förskoleklass, Bosgårdsskolan
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

RECENSION
Det här är en mycket angelägen och viktig bok. Alla borde läsa den. Stundom gör det ont att läsa citat och exempel om diskriminering och mobbning. Om barnets (människans) längtan efter att tillhöra, att söka gemenskap och konsekvenserna av att bli nekad tillträde. Det går rakt in i hjärtat. Dagens stora barn- och elevgrupper, lärar- och vikariebrist kan få stora konsekvenser för värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering. Alldeles för stora konsekvenser.

Helena Lückner 
Tidningen Förskolan nr 10 2017

Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Hur lär vi barn att 'bråka bra'?
Bokens redaktör, Margareta Öhman, är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Hon är också en uppskattad föreläsare. 

Om Att bryta mönster

Titel Att bryta mönster
Författare Margareta Öhman (red)
Utgiven 2017
ISBN 9789188149176