Våra författare

Generösa och seriösa. Läs mer om våra författare som delar med sig av både framgångsrika och inspirerande arbetssätt och tankar här nedanför.

Förskoleklass och fritidshem

Birgit Allard
Annika Andreasson
Anna-Carin Bredmar
Jessica Ekberg
Johan Lungström
Nathalie Lindgren
Monika Lång
Alexander Skytte
Ebba Theorell
Jonas Wallman
Elisabeth Wiersma Larsson
Margareta Öhman
Åsa Wedin