Så hittar du balansen ...

Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!

 

Håll dig uppdaterad om nyheter, webbinarier och andra erbjudanden genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev >>

Att leda en lärande förskola

Anna Lund

I Att leda en lärande förskola får du som är rektor i förskolan verktyg som stöttar dig i arbetet med att både skapa en hållbar arbetsplats för medarbetarna och en god undervisning för barnen. Du får ta del av det som varit ledstjärnor när Anna Lund har lett en lärande förskola: gemensamma förhållningssätt, tid för reflektion samt tydliga strukturer och förväntningar på medarbetare och ledning.  

Att leda från mitten - lärare som driver professionell skolutveckling

Karin Rönnerman

Att leda och ta ansvar, men ändå inte vara chef. Att driva förändring och handleda sina kollegor. Den här boken fokuserar på mellanledarna och det kollegiala samspelet i skolans värld.

Elevnära skolledarskap

Viviane Robinson

Rektorer drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever, skriver Viviane Robinson, professor i Auckland, Nya Zeeland. Det kan de också uppnå genom att alltid ha elevernas lärande och utveckling i fokus för sitt ledarskap. Att arbeta med ett elevnära skolledarskap kan förbättra prestationer och resultat.

Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Sirkka Persson

Skolnärvaro ge fler elever chansen att klara skolan och det är betydligt lättare att förebygga skolfrånvaro än att åtgärda den. Så hur kan du undvika skolfrånvaro och vad kan du göra för att de som redan blivit hemmasittare ska nå målen?

Följ rektor Sirkka Perssons arbete på Kringlaskolan och ta del av hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. En av skolans elever, som uttalar sig i boken, blev en av Sveriges mest kända då hon strejkade utanför riksdagen.

Hedersförtryck - så kan skolan motverka det

Påhl Ruin

Skolan har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Boken ger råd och exempel på hur personal i skolan kan arbeta strukturerat och genomtänkt med denna fråga.

Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola

Peter Fowelin

Förväntningarna på god kvalitet och resultatförbättring i förskola och skola är höga. I den här boken får du modeller, utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, för hur förändringsarbetet kan drivas med hjälp av
förstelärare och arbetslagsledare.

Lärande ledarskap

Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland

Gästförfattare: Viviane Robinson

Här presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap för att utveckla en professionell lärandekultur. Genom att inta en hållning som är öppen för lärande kan en rektor föra samtal på ett sätt som vägleder lärarna att förändra undervisningen.

Lärardriven Skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund

Lena Lindblad Petersen, Gunilla Pettersson Berggren

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om – och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.

Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög

Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.