Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!

Lärande ledarskap

Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland
Gästförfattare: Viviane Robinson

Här presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap för att utveckla en professionell lärandekultur. Genom att inta en hållning som är öppen för lärande kan en rektor föra samtal på ett sätt som vägleder lärarna att förändra undervisningen.


Lärardriven Skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund

Lena Lindblad Petersen, Gunilla Pettersson Berggren
På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om – och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.

Att leda från mitten - lärare som driver professionell skolutveckling

Karin Rönnerman
Att leda och ta ansvar, men ändå inte vara chef. Att driva förändring och handleda sina kollegor. Den här boken fokuserar på mellanledarna och det kollegiala samspelet i skolans värld.

Elevnära skolledarskap

Viviane Robinson
Rektorer drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever, skriver Viviane Robinson, professor i Auckland, Nya Zeeland. Det kan de också uppnå genom att alltid ha elevernas lärande och utveckling i fokus för sitt ledarskap. Att arbeta med ett elevnära skolledarskap kan förbättra prestationer och resultat.

Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola

Peter Fowelin
Förväntningarna på god kvalitet och resultatförbättring i förskola och skola är höga. I den här boken får du modeller, utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, för hur förändringsarbetet kan drivas med hjälp av
förstelärare och arbetslagsledare.