Hur tar vi vara på mellanrummen?

Att bryta mönster

Margareta Öhman (redaktör), Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Ditte Dalum Christoffersen, Theres Normark, Kari Pape, Camilla Lindgren & Tuula Torro

Våga se och bryta mönstren. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Bokens nio författare presenterar en mängd strategier och verktyg för att hantera olika situationer tillsammans med barnen.

Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer kan vara avgörande för barnens hela utveckling. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i
Sollentuna. Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2017.

Bokstavstema i förskoleklass

Jessica Ekberg & Monika Lång

Häng med när bokstavspersonen kommer på besök, få massor av exempel på roliga teman, övningar och lekar! Arbetssättet låter elevernas intressen ta plats och de kan se och följa sin egen utveckling. Jessica Ekberg och Monika Lång tilldelades 2017 Helgepriset för sitt arbete med bokstavstema i förskoleklass.

NYHET: Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar

Helen Larsson

Är det möjligt att låta elever i grundskolan själva få välja hur man vill lära sig? Ja, om vi som lärare erbjuder de verktyg vi faktiskt har, så är den  individualiserade undervisningen inom räckhåll. Vi vet ju att det finns massor av övningar och arbetssätt som leder till lärande - varför bara välja ett? Den här boken handlar om ett digilogt arbetssätt vars mål är ge att alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag.

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Anna-Carin Bredman och Johan Lungström

Hur går det till när vi bygger relationer i fritidshem och skola?  Den här boken synliggör och sätter ord på relationen mellan elev och lärare både genom exempel från praktik och forskning.

Fritidspedagogiskt lärande

Jonas Wallman (redaktör) och Alexander Skytte, Andréas Nyberg, Anneli Hippinen Ahlgren, Evy Dahlin, Helene Elvstrand & Marie Karlsson, Line Isaksson, Mikael Andersson, Olof Jonsson, Ricardo Pousette, Åsa Anevik

Hur kan fritidspedagogiken utvecklas? Och hur kan den användas för att utveckla skolan? I den här antologin, med Jonas Wallman som redaktör, får vi läsa om ett aktionsforskningsprojekt om lek, om integrationsfritids, om rastverksamhet och mycket mer. Pedagogernas relationskompetens som resurs står i centrum.

Föra tanken vidare

Ulla Wiklund

Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Lärande lek i förskoleklass

Annika Andréasson & Birgit Allard

Inget år är det andra likt, varje läsår möter man nya barn. Arbetet i förskoleklass ställer särskilda krav på verksamheten. Annika Andréasson och Birgit Allard visar hur man kan skapa kontinuitet och sammanhang genom lek och lärande även om man bara har knappt ett år på sig. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2014.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte

Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Riskfylld lek och undervisning

Suzanne Axelsson

Den riskfyllda leken är sammanvävd med lärandet och undervisningen. Men vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. 

Se krigsleken

Ebba Theorell

NYHET I OKTOBER

Vad händer egentligen i de yngsta elevernas krigslekar? En bok om vikten av att utveckla nya sätt att bemöta krigsleken på. 

Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (redaktör), Karin Allard, Jim Cummins, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Anneli Wessman

Antalet flerspråkiga elever ökar. Samtidigt saknar många lärare kunskap om hur man tar tillvara nyanlända och invandrade elevers språkliga resurser i undervisningen. Här visar forskare och praktiker konkret hur arbete med språklig mångfald kan se ut. När eleven blir bekräftad och uppmuntras att använda sitt språk skapas trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa.

Ann Nordberg

Ann Nordberg ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa!

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Nathalie Lindgren

Hitta nya sätt att kartlägga i förskoleklass! Lägg upp en lustfylld undervisningen så att alla elever kan visa sina kunskaper. I boken visar läraren Nathalie Lindgren hur hon arbetar med stationsarbete, inkluderar såväl differentiering som bildstöd, och får en på det sättet undervisningen och kartläggningsarbetet att hänga ihop.