Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Nathalie Lindgren

Många upplever den obligatoriska kartläggningen i förskoleklassen som en utmaning. Hur kan man förena den med en inspirerande undervisning?

I den här boken berättar Nathalie Lindgren om  hur hon med praktiska moment och konkreta tillvägagångssätt får stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning att bilda en helhet som främjar kunskapsutvecklingen.

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg:  - Mycket bra!

BTJ-häftet nr 16, 2022

Lärarförlagets pris: 295 kr

Mycket bra! Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass är pedagogisk, lärorik och full med praktiska exempel.

Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet nr 16, 2022

Stationsarbete, bildstöd och differentierad undervisning

Med stationsarbete lär du känna några få elever i taget och eleverna får samtidigt en varierad undervisning. När kartläggningarna sedan ska genomföras är stationsarbetet ett välkänt arbetssätt och du hinner med att dokumentera resultaten för varje elev. Det skapar en arbetsro och arbetet blir mer lustfyllt för alla. Arbetssättet gynnar också elever som kan ha svårt att visa sina kunskaper i en traditionell och mer stressig kartläggningssituation. När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå.


Med praktiska moment och konkreta tillvägagångssätt berättar Nathalie Lindgren om hur stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning bildar en helhet som främjar elevernas kunskapsutveckling. Du får också följa hela arbetsgången kring Läsa, skriva, räkna - garantin för tidiga stödinsatser: kartläggning – särskild bedömning – undervisning och stödinsatser – uppföljning och överlämning.

 

Så behåller du koncentrationen och arbetsglädjen

Stationernas innehåll är varierat och de har en tydlig struktur som visar hur de ska genomföras. Allt innehåll är välkänt för eleverna eftersom vi alltid introducerar nytt innehåll vid en lärarledd station, där vi sitter tillsammans med eleverna och exempelvis lär ut ett spel, medan de andra två stationer har ett innehåll som eleverna själva klarar av. 

Läs mer om hur allt startade med stationsarbetet...

Läs mer om hur man kan arbeta med kartläggningen i matematik...

Se det inspelade webbinaret

Vill du höra Nathalie berätta om hur stationsarbete kan bli en del av såväl den ordinarie undervisningen som kartläggningen?
Titta på hennes uppskattade webbinar från 2023 här>>

Kurs med Nathalie Lindgren

Nathalie Lindgren håller mycket populära och uppskattade kurser i Lärarfortbildnings regi. Läs mer om kursen här>>

Så här tycker våra läsare:

Betyg: Mycket bra!

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass är pedagogisk, lärorik och full med praktiska exempel. Arbetssättet utgår från att eleverna i förskoleklassen till största delen arbetar i mindre grupper vid stationer med olika läromaterial och att de byter stationer efter en viss tid. Vi får en noggrann beskrivning av hur arbetet med kartläggningsmaterialet "Hitta språket" och "Hitta matematiken" är upplagt.

Boken är mycket användbar och innehåller rikligt med konkreta tips för alla pedagoger, men den vänder sig främst till alla som arbetar i förskoleklass eller studerar.

Maj-Britt Claesson, lektör på BTJ

Ovanstående är ett utdrag ur recensionen i BTJ-häftet nr 16, 2022

Lätt, strukturerat och vardagsnära

På ett lätt, strukturerat och vardagsnära sätt beskriver Nathalie Lindgren sitt arbete och tillvägagångssätt kring stationsarbete. Egna erfarenheter blandas med forskning som ger en tyngd åt det författaren vill förmedla med boken.

Tips, idéer och tankar om hur, vad och varför ges till den egna undervisningen och kartläggningsarbetet i förskoleklass.

Det var minst sagt inspirerande läsning och fylld av idéer ser jag fram emot att fortsätta arbeta med stationsarbete tillsammans med elever och kollegor.

Elin Martinsson

Boken är fylld av praktiska och konkreta tips som är mycket användbara och lätta att ta till sig

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass är en praktisk och glädjefylld bok som bland annat beskriver hur lärmiljön på ett tryggt sätt både ska stötta och utmana elevernas kunskapsutveckling. I boken beskriver författaren en utmaning i att få in kartläggningarna i ordinarie undervisning, något jag upplever att många förskollärare och lärare skriver under på /.../

Boken är fylld av praktiska och konkreta tips som är mycket användbara och lätta att ta till sig för mig som är nyexad, men också för lärare som är nyfikna på att prova ett nytt arbetssätt. Det märks att författaren brinner för sitt jobb, vilket också smittar av sig på mig som läsare. Jag känner mig inspirerad, och ser fram emot att få prova detta upplägg. Jag kan varmt rekommendera boken!

Anna Blom Botheim, Lärare F-3
Borlänge

Läs recensionen i sin helhet här>>

Jag kommer att återvända till boken många gånger och söka svar på frågor och hitta inspiration.

Nathalie beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur de jobbar med de olika momenten i kartläggningen och det finns mycket jag kan relatera till i texten.

Boken är har en tydlig indelning av de olika områdena den tar upp och den är lätt att följa hela förskoleklassåret från start till överlämning av till blivande lärare i årskurs 1.

En reflektion jag gjorde är att pedagogerna i boken hade valt att rikta in sig på antingen Hitta Matematiken eller Hitta Språket. Detta för att de tyckte att det blev att den röda tråden i kartläggningen blev mycket tydligare då och att helhetsbilden av elevens kunskap blev större.

Förutom många bra konkreta tips så innehåller boken bra beskrivningar om progressionen från förskola till årskurs 1.

Karin Stenberg
Förskollärare och förstelärare, Lackarebäcksskolan

PEDAGOG MÖLNDAL 
Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag har tänkt om. Numera planerar jag alltid för hela klassen istället för att jag planerar en uppgift.

Nathalie Lindgren är förskollärare och har lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Hon föreläser och deltog även i Skolverkets referensgrupp för Hitta språket innan materialet infördes nationellt. Hon är också en uppskattad fortbildare hos Lärarfortbildning AB där hon utvecklat kursen Kartläggning i förskoleklass.

Till gruppen Lärarfortbildning för lärare i förskoleklass>>

Om Bokens titel

Titel Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass
Författare Nathalie Lindgren
Utgiven 2022
ISBN 978-91-88149-64-0