Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Anna-Carin Bredmar och Johan Lungström

Hur kan vi ta relationsarbetet i fritidshem och skola till nästa nivå?

I Fritidshemmets och skolans relationsarbete – grunden för lärande får du berättelser från en fritidshemslärares skolvardag samt olika verktyg och modeller för hur trygga och hållbara relationer kan utvecklas.

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: Mycket bra!
Btj-häftet nr 24, 2023

Lärarförlagets pris: 295 kr

Jag vet att vi lärare absolut anser att relationen till eleverna har avgörande och genomgripande betydelse för elevernas skolgång, deras mående och lärande. Detta alldeles oavsett vilken roll man har på skolan, men vi har förtvivlat svårt att sätta ord på det.

Johan Lungström

Med relationsarbete som grund

Det är många faktorer som påverkar elevernas lärande i skolan, och goda relationer är en av de grundläggande. När det gäller att bygga trygga och hållbara relationer har fritidshemmet stor kunskap. En kunskap som vi behöver värna om och ge utrymme för att utveckla vidare - både i fritidshemmet och i skolan.   

Men hur utvecklar man ett relationsarbete? Det är en fråga som fritidshemslärare Johan Lungström och forskaren Anna-Carin Bredmar tar sig an i boken. Med hjälp av berättelser, olika verktyg och modeller varvar de fritidshemslärarens och forskarens perspektiv i strävan efter att ge oss nya insikter och kunskap för att ta relationsarbetet till nästa nivå. 

Boken sätter ljuset på det viktiga mötet mellan elev och vuxen som sker under skoldagen, inte minst i mellanrummen – stunderna mellan dagens olika planerade aktiviteter. 

 

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Så här tycker våra läsare...

En läsvärd och viktig bok som jag rekommenderar alla som arbetar i skolan att läsa!

Boken är lätt att fastna i och blir levande tack vare alla berättelser direkt från verkligheten. Tyckte speciellt mycket om den inledande berättelsen om kramkillen och den avslutande om tjejen och popcornmuggen.

Författarna lyckas fånga och sätta ord på så viktiga delar som annars kan var lite svåra att sätta ord på och förklara.

Det är mycket igenkänning men även många tankeställare.

Efter att ha läst boken vill jag jobba ännu mer på relationerna till mina elever, lägga mer tid på reflektion och jobba mer för att alla ska känna arbetsglädje!

En läsvärd och viktig bok som jag rekommenderar alla som arbetar i skolan att läsa!

Johanna Erlén, Jönköping, Årets Lärare i Fritidshem 2022
Läs hela recensionen här>>

Perfekt som utgångspunkt för diskussioner med
personal i skola och fritidshem

I Fritidshemmets och skolans relationsarbete lägger författarna fokus på hur man skapar goda relationer genom att vara både professionell och personlig i mötet med elever. Johan beskriver sin yrkesvardag på fritidshemmet och i skolan genom berättelser, reflektioner och illustrationer. Anna-Carin kopplar Johans texter till teori och forskning. Varje kapitel innehåller reflektionsfrågor. Det är intressant att ta del av författarnas erfarenheter, t.ex. om vikten av både korta möten och strukturerade samtal, att det är lika viktigt att lyssna på eleverna som att tala. Boken är lätt att läsa och väcker många tankar: vi måste bli mer närvarande och nyfikna i våra möten med barn och elever. 

Marianne Ericsson, lektör
Btj-häftet nr 24, 2023

Att kunna återkoppla mot det teoretiska är ytterst viktigt för pedagogens yrkesroll

Vad är en god pedagogisk relation? 
Att prata om det pedagogiska yrkets relationsskapandet har nästan kommit att bli en slentrianmässig fras, men vad menar vi med relation och vilka bakomliggande kunskaper har vi om relationsskapande och yrkesrollen? I boken Fritidshemmets och skolans relationsarbete ges läsaren en klar uppgörelse med begreppet, där vi såväl får ta del av den praktiska erfarenheten och tillämpandet av relationsskapandet genom Johan Lungströms erfarenheter och reflektioner från yrket som fritidspedagog. Boken ger flera exempel på situationer vi väl känner igen, och med ett medkännande perspektiv beskriver hur relationen mellan pedagog och barn skapar förståelse och trygghet.

Johan Lungströms praktiknära eftertankar kompletteras och nyanseras av Anna-Carin Bredmars teoretiska fördjupning i området, där vi som läsare får möjligheten att koppla våra vardagliga erfarenheter mot en fond av akademiska och vetenskapliga perspektiv. Dessa två växelverkande utgångslägen ger en fin helhetsbild av det pedagogiska arbetet. Att kunna återkoppla mot det teoretiska är ytterst viktigt för pedagogens yrkesroll, just för att undvika att det mest grundläggande i arbetet -relationsskapandet- inte stannar vid en klyscha.

Andreas Nyberg, fritidspedagog och föreläsare inom fritidspedagogiskt lärande

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Johan Lungström är fritidshemslärare.  Han har lång yrkeserfarenhet från fritidshemmet och erfarenhet av grundskolans samtliga stadier.  Anna-Carin Bredmar började som lågstadielärare och arbetar som lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 

”Relationer är superviktigt”, skulle man generellt och lite slappt beskriva den något grunda hållning som råder bland oss. Jag förstår att det blir så. Det är fullt upp med annat, och kanske har vi som yrkesgrupp inte så stor kännedom om konkret teori eller mätbar forskning att luta oss emot.

Fler läsare skriver om boken...

"Läs boken och ha roligt tillsammans med eleverna."

Beatrice Berndtsson, lärare i fritidshem, Balltorpskolan Peppared
Läs hela recensionen här>>

Om Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Titel Fritidshemmets och skolans relationsarbete
Författare Anna-Carin Bredmar och Johan Lungström
Utgiven 2023
ISBN 9789188149817