Förhandsbokas nu!

Se krigsleken - kraft rörelse och förvandling

Ebba Theorell

Vad händer egentligen i de yngre elevernas krigslekar?

Det här är en bok om vikten av att utveckla nya sätt att bemöta krigsleken på. Eftersom det är viktigt att alla barn känner sig bekräftade och inkluderade i våra utbildningssystem så behöver vi vuxna utmana oss själva och hitta intressanta aspekter även i lekar som vi under många år har försökt hejda.

NYHET I OKTOBER
Förhandsbokas nu.

Lärarförlagets pris: 295 kr

När vi ser krigsleken ur nya perspektiv

Barn leker krig. Vi vuxna förfäras ofta och vill inte se krigsleken eller så försöker vi totalförbjuda krigslekar så fort de ger sig till känna på skolan eller fritidshemmet.  Men vad händer om vi verkligen ser på krigsleken redan i förskolan och de första åren i skolan? Hur kan vi lära oss mer om hur vi kan bemöta den och om vilka uttryck den tar i vår tid?

I boken lyfts nya perspektiv som kan utmana våra invanda förhållningssätt till krigslek. Ebba Theorell har undersökt krigsleken och sett hur leken innehåller så mycket mer än våld: dans, rörelse, kraft o förvandling.   

Boken diskuterar också frågor som: Hur påverkas barns krigslek av vuxnas bemötande? Finns det god och ond lek? Hur ser relationen mellan aggressivitet och krigslek ut?  Hur fostrar vi fredliga och demokratiska medborgare? Kanske svaren är ännu mer motstridiga och komplexa än vi tror... 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Om vi förstår rörelse, och tänker kring kroppen och kroppslig kunskap på nya sätt, kan vi också se fler dimensioner i barnens lek och i hur de skapar mening och nya innebörder.

Ebba Theorell är lektor i estetiska ämnens didaktik med inriktning mot dans och film på Stockholms universitet. Hon är konstnär och filmare och har sedan 1999 arbetat som konstnärlig handledare på skolor och förskolor. 

Om Se krigsleken

Titel Se krigsleken
Författare Ebba Theorell
Utgiven 2023-10-04
ISBN 9789188149794

Personerna i bokens bilder är anonymiserade antingen som illustrationer utifrån fotografier, eller som suddade fotografier. Alla barns namn är utbytta.