Våra författare

Generösa och seriösa. Läs mer om våra författare som delar med sig av både framgångsrika och inspirerande arbetssätt och tankar här nedanför.

Ledarskap

Ide Katrine Birkeland
Anne Berit Emstad
Peter Fowelin
Ann-Charlotte Jönsson
Anna Lund
Sirkka Persson
Lena Lindblad Petersen
Gunilla Pettersson Berggren
Viviane Robinson
Malin Rydhög
Karin Rönnerman
Max Hjorton
Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro