Leda och lära tillsammans - medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög

Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag.

Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.

Lärarförlagets pris: 100 kr 278 kr

Medledarskap i förskolan

När man bjuder in alla medarbetare till att bli aktiva medledare – då syns resultaten i hela verksamheten.

Hur skapar man ett bra samtalsklimat och en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag? Gemensam litteraturläsning och stormöten med pedagogiksamtal är ett par av de inslag som skapat stort engagemang och arbetsglädje i två verksamhetsområden i Halmstads kommun. I grunden finns ett nyfiket utforskande och en stark tilltro till människors lust att lära, utvecklas och ta ansvar.

Ett bra underlag för att reflektera vidare runt i den egna kontexten

Vetenskapligt förankrat utvecklingsarbete
Leda och lära tillsammans är helt klart en läsvärd bok för dig som är förskolechef eller arbetar med förskoleutveckling i någon form. I förordningen om ny läroplan för förskolan är det tydligt framskrivet att såväl innehåll som arbetssätt ska vila på en vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet. Jag tycker att den här boken är en hjälp i att få en vetenskaplig grund till hur systematiskt utvecklingsarbete kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Författarna bjuder på en rad olika teorier, modeller och tolkningar av dem för att lyckas i praktiken. Samtidigt genomsyras boken av ett nyfiket utforskande och en stark tilltro till människors lust att lära, utvecklas och ta ansvar.

Marie Eriksson, verksamhetsutvecklare
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Pedagogerna är de verkliga förändringsagenterna
Författarna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög är båda rektorer i förskola och Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2013.

Om Leda och lära tillsammans

Titel Leda och lära tillsammans - medledarskap i förskolan
Författare Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög
Utgiven 2018
ISBN 9789188149039