Elevsyn, människosyn och kunskapssyn...

Den anpassade grundskolan - när elevsynen lyfter lärandet

Denice Sverla

2023 bytte skolformen namn till anpassade grundskolan. Denice Sverla ser att möjligheter i att namnbytet  kan  bli en nystart och ett lyft för att ta skolformen till nya nivåer. Det handlar om att ha höga förväntningar på eleverna och om vikten av att se den kompetenta eleven. Men också om att vi skapar lärandeprocesser som ger värde och motivation för eleverna - inte bara under skoltiden utan också i framtiden.

⭐⭐⭐⭐⭐ Betyg: 5 - Briljant!

NYHET: Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar

Helen Larsson

Är det möjligt att låta elever i grundskolan själva få välja hur man vill lära sig? Ja, om vi som lärare erbjuder de verktyg vi faktiskt har, så är den  individualiserade undervisningen inom räckhåll. Vi vet ju att det finns massor av övningar och arbetssätt som leder till lärande - varför bara välja ett? Den här boken handlar om ett digilogt arbetssätt vars mål är ge att alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - mycket bra!

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

Hur påverkar nedsatta exekutiva förmågor elevens skolvardag? Veronica Gustafsson visar i den här boken hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - mycket bra!

Första tiden - min guide för en trygg start

Maria Wiman

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - mycket bra!

Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak

I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte

Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Psykologi för klassrummet

Jenny Jakobsson Lundin och Tuija Lehtinen

En riktig läsarfavorit i ny upplaga. Som lärare behöver man inte bara förstå sina elever, utan en lika viktig aspekt handlar om att förstå och hantera sina egna känslor inför sin arbetssituation.

Två psykologer med lång erfarenhet från skolan ger sina handfasta och konkreta råd för klassrummet.

Riskfylld lek och undervisning

Suzanne Axelsson

Den riskfyllda leken är sammanvävd med lärandet och undervisningen. Men vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. 

⭐⭐⭐⭐⭐ Betyg: 5 - Briljant!

Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa.

Ann Nordberg

Ann Nordberg ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa!

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - mycket bra!

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Det värdeskapande lärandet ställer frågan ”För vem är denna kunskap värdefull idag?” Forskning visar att elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete räknas. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Maria Wiman utsågs till ”Årets bästa lärare” 2019 av Handelskammaren.