Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak

I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

Boken genomsyras av hans djupt humanistiska livssyn, och utgångspunkten är att barn alltid
har samma värde som vuxna.


Boken utkom ursprungligen 1918.

Lärarförlagets pris: 215 kr

Barnkonventionens föregångare

Barn har samma värde som vuxna. Ett barns liv i dag är inte mindre värdefullt än det liv det kommer att leva som vuxen. Därför har barnet rätt att bli bemött med tillit och respekt.

Hur man älskar ett barn genomsyras av Janusz Korczaks djupt humanistiska livssyn. Med stor ödmjukhet och uppriktig nyfikenhet närmar han sig barnets – den lilla människans – värld.

Janusz Korczaks texter har länge hjälpt mig att tolka världen ur ett barnperspektiv. Hans liv och gärning innehåller utöver hans tydliga allvar även en stor respekt för leken och barnet inom oss.

Ylva Mårtens
radiojournalist

Jag läser Janusz Korczak för att stanna upp, tänka och reflektera över vem barnet är och vad jag har för ansvar för barnet. Mina böcker är nötta av omläsning. Varje gång jag läser syns texterna så nya.

Anne-Marie Körling
lärare och författare
Han lyckades som få förena det jordnära hantverket som läkare med ett visionärt samhällsengagemang, ett genuint barnrättsperspektiv och ett oförtröttligt pedagogiskt nit. Dessutom hade han modet att leva sina budskap!

Lars H Gustafsson
barnläkare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Barns rättigheter är inte bara lagar och paragrafer, det handlar om hur vi förhåller oss till barn överhuvudtaget.
Det säger Sven Hartman, professor och medlem i Svenska Korczaksällskapet, som tillsammans med Ros Mari Hartman har arbetat med nyutgåvan av boken Hur man älskar ett barn av Janusz Korczak.

Janusz Korczak (1878–1942) var pedagog, barnläkare och författare. Under mellankrigstiden drev han ett barnhem för föräldralösa barn i Warszawa.

Om Bokens titel

Titel Hur man älskar ett barn
Författare Janusz Korczak
Utgiven 2016
ISBN 9789188149060