Det digiloga klassrummet

Helen Larsson

VARIERAD UNDERVISNING SOM INKLUDERAR

Det är är specialläraren och IKT-pedagogen Helen Larssons inspirerande bok om det digiloga lärandet. Helen hittar du också instagram under "Mitt digiloga klassrum".

I den visar hon hur vi kan mixa analoga och digitala verktyg så att det blir en naturlig del i undervisningen på ett sätt som skapar inkludering, individualisering, variation och motivation.

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg:  - Mycket bra!

BTJ-häftet nr 24, 2022

Lärarförlagets pris: 295 kr

Vilken välskriven bok!
Otroligt inspirerande bok och jag tyckte så mycket om möjligheten att det inte alltid behöver handla om att lära nytt och lära stort, utan möjligheten att fördjupa och utveckla det som vi redan gör i klassrummet.

Digilogt - när en mixad undervisning ger alla möjlighet att vara sitt unika jag

Är det möjligt att låta eleverna själva få välja hur de vill lära sig? Ja, om vi som lärare erbjuder alla de verktyg vi faktiskt har, då är den individualiserade undervisningen inom räckhåll. Vi vet ju att det finns massor av övningar och arbetssätt som leder till lärande - varför bara välja ett?

Helen Larsson har sedan många år utvecklat ett arbetssätt som ger många fördelar för både elev och lärare. Det blir roligare, inkluderande och än mer motiverande när man får vara med och välja hur man ska lära. Helen erbjuder alltid flera olika verktyg på sina lektioner. Och eleverna - ja, de väljer olika verktyg på olika lektioner, så det blir också varierande. 

Det här är en bok som passar lika bra för lärare i grundskolans F-6 som i den anpassade grundskolan 1-10. Helen har erfarenhet från båda skolformerna och vet att arbetssättet fungerar.

 

Se det inspelade webbinaret

Vill du höra Helen berätta om hur hon erbjuder en mixad undervisning som ger alla möjlighet att vara sitt unika jag?
Titta på hennes uppskattade webbinar från 2022 här>>

En app i flera ämnen - är det möjligt?

Det är inget egenvärde i sig att använda en mängd olika appar i undervisningen. Det kan snarare vara en fördel för både oss lärare och våra elever att lära sig en eller ett par appar ordentligt. Faktum är att appar kan användas mer kreativt om vi kan de mer på djupet, och eleverna kan koncentrera sig på lärandet och uppgiften istället för tekniken.

Man kan t ex ta en rit-app och använda den i en mängd olika ämnen. Är du nyfiken på hur, så läs mer här där Helen Larsson berättar och förklarar.>>

>>Extra material och övningar

Här hittar du exempel på kreativa övningar och material som Helen använder och skriver om i boken. Läs mer>>

En bok som arbetslag borde använda som grund för diskussioner och utvecklingsarbete!

Så här tycker läsarna om Det digiloga klassrummet:

Betyg: Mycket bra!

Boken består av sju väl avgränsade kapitel och Larsson inleder med att på ett tydligt sätt förklara vad universell design för lärande är, liksom med att ge förslag på metoder och verktyg som kan bygga upp de pedagogiska läroprocesserna både i det fysiska och det digitala klassrummet. Larsson diskuterar olika sätt att skapa motivation till lärande och redogör tydligt för flertalet inkluderande anpassningar där lärarens grundmetodik i det pedagogiska arbetet med små medel kan ändras för att öka elevens förståelse och delaktighet. Alla delar i boken byggs upp kring tydliga exempel till varje föreslagen anpassning.

Elin Forsgren
Lektör

ur BTJ-häftet 24/2022

En bok med flera möjligheter

Helen Larsson inspirerar till ett lärande som genomsyras av både digitala och analoga arbetssätt. Boken ger konkreta tips dels på hur man kan komma i gång, dels på hur man kan vidareutveckla de verktyg och metoder som i dag redan används i klassrummet. Som lärare blir jag inspirerad av att mer medvetet utforska, varva och presentera olika arbetssätt för att ge samtliga elever förutsättningar och möjligheter för lärande.

Genom bokens varför, vad och hur vägleder Larsson läsaren att pröva och ompröva sin undervisning utifrån ett tydligt syfte. Det här är en bok som både går att läsa från pärm till pärm och att ständigt återkomma till, genom att plocka ut och arbeta med valda delar. Boken har till exempel flera tydliga exempel från klassrummet, vilka man som lärare kan reflektera kring och omsätta i praktiken.  

Kim Sjöberg
lärare och författare

Boken inspirerar till variation och ger dig som läsare tilltro till din egen förmåga

Det digiloga klassrummet är en bok som bjuder på inspiration, kunskap och mängder av tips. Boken är mycket konkret och uppbyggd så att du antingen läser den från pärm till pärm eller går tillbaka och använder ett specifikt förslag i ditt arbete med eleverna. Det digiloga klassrummet utgår hela tiden ifrån de olika vägar till lärande som våra elever vandrar och dess innehåll kopplas kontinuerligt till beprövad erfarenhet och forskning. Boken inspirerar till variation och ger dig som läsare tilltro till din egen förmåga – det kan handla om att göra en liten förändring och testa något nytt som ger ringar på vattnet och som får dig att vilja prova även något mer för att utveckla din undervisning. Boken är en fin spegling av Helen som person, precis som Helen vill boken visa hur du med små och enkla medel kan utveckla din undervisning för att möta dina olika elever just där de befinner sig och hur du genom en mix av det digitala och analoga kan utmana alla elever.  

Emma Widegren
lärare och läromedelsförfattare

En makalös bok!

Helen delar i boken med sig av sina goda erfarenheter av att arbeta både analogt och digitalt, det vill säga digilogt. Helen beskriver hur hon arbetar med variation, motivation, inkludering och individualisering på ett sätt som gör att alla elever kan och får vara sitt unika jag. Boken är fylld av praktiska exempel på hur hon får elever att göra val i sin egen kunskapsprocess som leder till elevers lärande.

Ett kapitel som alla borde bli nyfikna på är IT- terapi. Jag tror alla haft känslan att de skulle behöva lite IT-terapi. Helen har receptet! Boken är en skatt med tips och passar bra för lärare i grundskolans F-6 men även i den anpassade grundskolan år 1-10.

Linda Forsell Asp
Lindas klassrum på Instagram

Vill du utveckla och utöka ditt digiloga arbetssätt med fler verktyg eller vidareutveckla dem du redan använder så är det här boken för dig!

Boken är fylld av praktiska exempel på hur du som lärare kan väcka intresse och motivation, hur en varierad undervisning leder till lärande och hur centralt det är att elever får göra val i sin kunskapsprocess. Boken är skriven för grundskolans och den anpassade grundskolans yngre åldrar.

Det här är en bok för dig som är verksam lärare och känner att du vill bli inspirerad och få idéer hur du kan utveckla din undervisning. Författarens brinnande intresse för att skapa en miljö där lärandet är tillgängligt för alla elever smittar av sig på läsaren, engagemanget och idén om att skapa en inkluderande känsla hos varje elev inspirerar. Som läsare får du en utgångspunkt att vila det digiloga förhållningssättet på kombinerat med konkreta tips så att du kan utveckla din digiloga undervisning. Ett stort plus för att boken innehåller visuellt stöd, färgkodade kapitel, samt en QR-kod till bokens hemsida där du hittar extra material. Vill du utveckla och utöka ditt digiloga arbetssätt med fler verktyg eller vidareutveckla dem du redan använder så är det här boken för dig!

Johanna Lindgren Chin
Specialpedagog
Specialpedagog i skolan på Instagram

En bok för alla lärare - ny i yrket eller jobbat mer än 20 år!

Jag tror Helens bok kan förbättra och utveckla alla lärares undervisning. Boken gav mig många idéer till att förfina, förbättra och verkställa i min undervisning. Tack Helen för all inspiration! I boken finns små och stora guldkorn om hur vi designar undervisning för alla elever. Där våra elever får vara delaktiga i sitt eget lärande och arbeta efter sina förmågor och kunnande, med lust och motivation. Boken börjar med viktiga kapitel om lärande och slutar med en skattkista. Analogt+digitalt=digilogt.

Moa Ahrnbom
Lärare F-6, förstelärare
Livet_i_skolan på Instagram

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

De digitala verktygen behöver inte användas på ett avancerat sätt för att skapa stora förändringar.

Helen Larsson är speciallärare och IKT-pedagog i åk 1-6. Hon har erfarenhet från både grundskolan och den anpassade grundskolan. 

Hennes norm är olikheter, där alla tillåts vara sitt unika jag. Helen inspireras och brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Genom detta arbetssätt som hon förespråkar, använder hon en anpassad grundpedagogik som ger färre speciallösningar för enskilda elever. Undervisningen är digilog, en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande!

Helen fick 2:a pris i Guldäpplet 2021.

Intervju med Helen i Skolvärlden

"Variation är Helen Larssons signum. I sin undervisning plockar hon in det bästa av två världar – den digitala och den analoga.
– Alla lärare jobbar redan digilogt utan att kanske sätta namn på det, säger hon."
Så inleder Lars Öhman intervjun med Helen Larsson i tidningen Skolvärlden.

Läs hela intervjun här>>

 

Boka en inspirationsföreläsning med Helen

Missa inte chansen att höra Helen Larsson live. Nu kan du boka en 3-timmars inspirationsföreläsning med Helen till din skola. Ett bra komplement till boken och ett bra startskott för att komma igång med ett nytt arbetssätt. Läs mer om inspirationsföreläsningen här>>

Om Bokens titel

Titel Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar
Författare Helen Larsson
Utgiven 2022
ISBN 9789188149718