L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas i den här boken: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Denna bok trycks som print-on-demand, trycks alltså vid beställning och kan därför ha upp till 3 veckor leveranstid.

Lärarförlagets pris: 240 kr

Det finns många olika teorier om läsinlärning

En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Andra lär barnen att läsa med musik, lär dem att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig intensiv lästräning.

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Boken vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

"En mycket intressant bok"

En mycket intressant bok, där alla lärare i förskola och skola ges möjlighet att se läsinlärning ur olika spännande vinklar.

Lena Franzén
Lektör
BTJ-häftet 2010:04

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Olika metoder för att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
Hasse Hedström är journalist och fotograf samt tidigare chefredaktör för tidningarna Specialpedagogik och Slöjdforum.

Om L som i Läsa, M som i metod

Titel L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola
Författare Hasse Hedström
Utgiven 2009
ISBN 9789188149428