Välkommen att delta på Lärarförlagets miniföreläsningar!

Relevant, professionsnära och blittan blattan vad vi nu vill sätta för kort mening om denna typ av evenemang. Alltid digitalt och tillgängligt för alla i hela landet. 

Kanske viktigt att formulera så att man fattar att det handlar om yrkesfokus - inte för privatpersoner i första hand. För vi vill ju inte ha in privatpersoner i kundregistret. Vi måste försäkra oss om att vi inte snubblar på målsnöret och får in en massa privatpersonadresser i FM som i sin tur ska rensas bort varje år pga GDPR. HUR?????


Förskola

Föreläsningens namn

Föreläsarens namn
ENBART DIGITALT