Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Erika Wallin

Den här föreläsningen ingår i vår  serie Vi bjuder på kunskap LIVE.

Kostnadsfria webbinar för lärare och rektorer i alla skolformer.

 

>>Webbinariet har redan ägt rum och länkar till den inspelade versionen har skickats ut den 31 februari. Saknar du din länk så kontaktar du info@lararforlaget.se

Webbinar för dig som vill driva utveckling i förskolan

Utvecklingsarbete i förskolan är något som idag ses som en naturlig del av verksamheten. Men vi gör olika på olika förskolor. Olikheten innebär möjligheter när vi delar och lär av andras erfarenheter och det är också utgångspunkten för boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete som Erika Wallin varit redaktör för. I boken medverkar 17 kapitelförfattare, forskare, förskollärare, rektorer, utvecklingsledare och en filosof.

Vi har bjudit in Erika Wallin för ett samtal om det systematiska kvalitetsarbetet.

Frågorna vi ställer till Erika är:

• Hur skapar vi riktning och syfte i det systematiska kvalitetsarbetet?
• Hur kan vi utveckla dokumentationspraktiken för den ska bli hållbar och användbar?
• Hur får vi till reflektion och analys som leder framåt?

Vi berättar också om konferensen Leda Kollegor i förskolan, den 10 april, som har systematiskt kvalitetsarbete som huvudtema.


Länk till frågorna som inte hann besvaras under webbinaret hittar du här>>

 

Din bok har lagts till i varukorgen

Om föreläsaren

Erika Wallin, är legitimerad förskollärare, utvecklingsledare i Nyköping och forskare. 

Erika är aktuell som redaktör för boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete och en av föreläsarna på konferensen Leda kollegor den 10 april. Konferensen har temat systematiskt kvalitetsarbete.