Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!
Våra ledarskapsböcker hittar du här>>

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson
Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Första tiden som lärare

Maria Wiman
I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Lena M Olsson
När kan erfarenhet anses vara beprövad? Hur kan den bidra till lärarprofessionen och till en jämlik skola? Lena M Olsson går noggrant igenom utredningar, rapporter och aktuell forskning, lyfter fram goda exempel och möjliga vägar framåt.

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson
Med ett inkluderande förhållningssätt, där alla elever får tillgång till strategier och stöd, lockar Jenny Edvardsson ovana läsare på gymnasiets yrkesprogram, inte minst pojkar, in i böckernas värld. Elevernas egna erfarenheter är centrala när de läser, reflekterar och diskuterar texter i såväl traditionell form som digitalt eller multimodalt.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin
Lärare behöver psykologisk kunskap för att lyckas i sitt lärandeuppdrag, inte minst för att få samspelet med en elev eller en klass att fungera. När psykologi möter pedagogik kan det åstadkomma förändringsprocesser som når längre än väntat. Här delar två skolpsykologer med sig av sin kunskap och sina erfarenheter genom att ge lärare handfasta råd.

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson
Den här boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskolan och gymnasiet förväntas undervisa om. Teknikjournalisten Anders Thoresson beskriver både möjligheter och problem med fenomen som filterbubblor, big data och artificiell intelligens. Boken fokuserar på innehållet i undervisningen, inte hur den kan bedrivas.

Yrkesdidaktikens mångfald

Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik (redaktörer) Anna Öhman, Eva Klope, Gunilla Berg Christoffersson, Ingela Leibring, Ingrid Carlgren, Jessica Wallin, Karolina Muhrman, Magnus Fjellström, Maria Christidis , Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång, Ola Lindholm, Ruhi Tyson, Susanne Köpsén & Per Andersson, Åsa Mårtensson & Per Andersson
Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Med avstamp i en forskarskola belyser här tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram tillsammans med några forskare yrkesutbildningens bredd och mångfald. Viktiga aspekter av yrkeslärares arbete lyfts fram, som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan olika ämnen.