Våra författare

Generösa och seriösa. Läs mer om våra författare som delar med sig av både framgångsrika och inspirerande arbetssätt och tankar här nedanför.

Gymnasieskola och vux

Katarina Bjärvall
Jenny Edvardsson
Andreas Fejes
Tuija Lehtinen
Viveca Lindberg
Maria Wiman
Gun-Britt Wärvik