Våra författare

Läs mer om våra författare som delar med sig av både framgångsrika och inspirerande arbetssätt och tankar här nedanför.

Gymnasieskola och vux

Katarina Bjärvall
Pedagogikens pionjärer
Maria Brandin
Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet
Jenny Edvardsson
Mötet med texten – inkluderande läsundervisning
Andreas Fejes
Yrkesdidaktikens mångfald
Jesper Grönlund
Tuija Lehtinen
Psykologi för klassrummet
Viveca Lindberg
Yrkesdidaktikens mångfald
Daniel Poland
Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet
Suzanne Parmenius Svärd
Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet
Påhl Ruin
Hedersförtryck - så kan skolan motverka det
Stina Widell
Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet
Maria Wiman
Första tiden som lärare
Gun-Britt Wärvik
Yrkesdidaktikens mångfald