Yrkesdidaktikens mångfald

Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik (redaktörer)

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut?

Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Yrkeslärarnas egna studier

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext.

Yrkesdidaktikens mångfald lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Boken är ett resultat av en forskarskola där flera lärosäten samverkat och den syftar till att bidra till diskussionen om vad yrkesdidaktik kan tänkas vara i relation till Gy 2011 för gymnasieskolan.

En rad konkreta exempel illustrerar yrkeslärares arbete och förutsättningarna för dessa.

Bokens författare
Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik (redaktörer)
Anna Öhman, Eva Klope, Gunilla Berg Christoffersson, Ingela Leibring, Ingrid Carlgren, Jessica Wallin, Karolina Muhrman, Magnus Fjellström, Maria Christidis , Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång, Ola Lindholm, Ruhi Tyson, Susanne Köpsén & Per Andersson, Åsa Mårtensson & Per Andersson

"En karta över det yrkesdidaktiska landskapet"

… det [har] varit otroligt spännande att ta del av bokens olika kapitel. Den bredd och mångfald som visas upp i de olika bidragen gör att många olika aspekter av yrkesutbildningen blir belysta. Rubrikerna till bokens olika delar kan också fungera som en karta över det yrkesdidaktiska landskapet.

Ingrid Carlgren
professor emerita vid Stockholms universitet

Med fokus på yrkesdidaktiken

En lic-forskarskola med 14 doktorander inom yrkesämnenas didaktik startade februari 2012 vid sex lärosäten – Stockholms universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Doktoranderna, som alla undervisade inom gymnasieskolan, utförde studier inom barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, hantverksprogrammet (inriktning frisör och bokbinderi), mediaprogrammet, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

När boken skrevs hade forskarskolan resulterat i elva licentiatuppsatser, en doktorsavhandling och tre internationellt publicerade artiklar. De två sista projekten blev klara under 2017, en licentiatuppsats och en doktorsavhandling.

Möt redaktörerna

– Boken ger röst åt olika aktörer inom yrkesutbildning och synliggör kunskapsområdet yrkesdidaktik. Så beskriver Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik antologin Yrkesdidaktikens mångfald, som han varit redaktör för tillsammans med Viveca Lindberg, docent i didaktik och koordinator för forskarskolan, och Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik.

Vad är specifikt med boken?

Det finns bred forskning om gymnasieskolan, men mycket lite forskning om yrkesutbildning i praktiken, trots att 29 procent av alla gymnasieelever går ett yrkesprogram idag. Den samling studier av yrkesundervisning i en och samma bok som antologin erbjuder är ovanligt. Dessutom är det lärare som skriver för andra lärare – alla doktoranderna har själva varit eller är återigen verksamma på olika yrkesprogram.

Läs intervjun i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Hur kan yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext?
Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik har varit redaktör tillsammans med Viveca Lindberg, docent i didaktik och koordinator för forskarskolan, och Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik.

Om Yrkesdidaktikens mångfald

Titel Yrkesdidaktikens mångfald
Författare/Redaktör Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik 
Utgiven 2017
ISBN 9789188149213