Lärande ledarskap - att leda professionell utveckling i skolan

Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland, gästförfattare: Viviane Robinson

Hur kan en rektor vägleda sina lärare att förändra undervisningen, så att eleverna når högre måluppfyllelse?

Två norska forskare visar här hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap för att lyckas. Viviane Robinson medverkar med två kapitel i boken.

Lärarförlagets pris: 335 kr

Lär dig mer om att leda lärares lärande och öka måluppfyllelsen på din skola

Den internationellt erkända forskaren Viviane Robinson har identifierat fem faktorer för ett elevnära skolledarskap. Den som har visat sig ha störst effekt på måluppfyllelsen är ”att leda lärares lärande”– men på vilket sätt kan det göras?

Här presenteras aktuell forskning som visar hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap för att utveckla en professionell lärandekultur. De empiriska studier som Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland har bedrivit på skolor i Norge bygger på forskning av Viviane Robinson med flera. Robinson bidrar också med två kapitel i boken, ett teoretiskt och ett empiriskt.

Det är det vanligt att rektorer upplever ett dilemma när det gäller att ta itu med uppgiftsrelaterade frågeställningar och samtidigt upprätthålla goda relationer. Genom att inta en hållning som är öppen för lärande kan en rektor föra samtal på ett sätt som vägleder lärarna att förändra undervisningen.

Att vara öppen för lärande innebär att man är villig att undersöka och utvärdera mål, värderingar eller antaganden som ligger till grund för de egna och för skolans handlingar, även i de fall man tror att man har rätt.

Boken vänder sig till rektorer, men även till forskare, förstelärare och arbetslagsledare som arbetar med ledarskaps- och skolutveckling.

Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, har i sin inledning till den svenska utgåvan av boken satt de norska rönen i en svensk kontext.

"Läsningen av Lärande ledarskap gav mig flera nyttiga tankeställare."

Denna bok går på djupet med den faktor som Viviane Robinson menar har störst effekt på elevers lärande: att leda lärares lärande och utveckling.

Ulf Leo
Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet

Läsningen av Lärande ledarskap gav mig flera nyttiga tankeställare. Vad gör jag som  leder till lärande? Eller den kanske mer intressanta frågan  vad gör jag inte? Som rektor vill jag förstås påverka elevernas lärande och den här boken ger mig konkreta exempel och verktyg att använda för att förbättra skolans kapacitet när det gäller att stärka lärande på alla nivåer.

Författarna tar Viviane Robinsons tankar in i en skandinavisk kontext, vilket gör den extra angelägen. Jag kommer definitivt att läsa boken med min ledningsgrupp för att gemensamt ta nästa kliv mot ett förbättrat lärande ledarskap.

Emma Rosengren
rektor
Foucaultgymnasiet, Södertälje

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Många rektorer har kunskap om vad som är god kvalitet i skolan, varför det är viktigt och vilka prioriteringar som ska göras, men de kämpar med hur de ska göra det.

Anne Berit Emstad är professor i skolledarskap och innovationschef vid Institutionen för lärarutbildning vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim.

Ide Katrine Birkeland är akademisk programchef för pedagogisk ledning och docent i kommunikation och ledning vid Handelshögskolan BI i Oslo. Hon är också ansvarig för ett nätverk för lärande ledarskap i Skandinavien.

Mer om författarna finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Lärande ledarskap

Titel Lärande ledarskap
Författare Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland, gästförfattare: Viviane Robinson 
Utgiven 2021
ISBN 9789188149619​