Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Det värdeskapande lärandet går ut på att hitta verkliga mottagare för det man skapar i klassrummet. Och när var och ens arbete är viktigt på riktigt ökar elevernas motivation.

Maria Wiman har blivit utsedd till Sveriges bästa lärare 2019 och det här är hennes debutbok. Hon har också skrivit Första tiden som lärare.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Verkliga mottagare skapar engagemang

Det värdeskapande lärandet ställer frågan ”För vem är denna kunskap värdefull idag?” Maria Wimans elever har bland annat hjälpt barnsoldater, läst sagor för förskolebarn, intervjuat pensionärer, agerat bokrecensenter och räddat sin favorit-tv-serie från nedläggning.

I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Forskning visar att elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete räknas. 

Marias vassaste knep och roligaste exempel från klassrummet varvas här med forskning om motivation och värdeskapande studier.

"Eleverna ser större mening med sitt lärande"

RECENSION
När krisstämpeln ofta sätts på skolan, får den här boken ses som ett entusiasmerande och vitalt prov på att det finns förtroendeingivande hopp. Här ges exempel på arbetssätt och projekt med elevinkludering, elevinitiativ och elevkreativitet som bärande inslag. Det viktiga med värdeskapande lärande, enligt författaren, tillika högstadieläraren Maria Wiman, är att man når utanför klassrummet och att eleverna därför ser större mening med sitt lärande. Närsamhället i form av förskola, åldringsvård, journalistik, expertis, politiker, skådespelare etc. är så att säga alltid närvarande och ger eleverna en starkare känsla av meningsfullhet.

Flera exempel ges inifrån skolverkstadens kreativitet. Författaren anknyter ofta tlll relevant pedagogisk litteratur och är noga med att förankra sitt arbetssätt i skolans arbetsmål, samtidigt som hon är skicklig på att motivera och förklara bakomliggande motiv, varför boken får anses vara mycket angelägen.

Michael Economou
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12, 2019.

RECENSION
Vad, hur, varför och för vem? Boken består av sex kapitel, nämligen Värdeskapande lärande, Bedömning, Viktigt på riktigt-exempel på projekt, Relationer och tillit, Värdeskapande läsning och Ibland går det snett. De didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför är utgångspunkten för det värdeskapande lärandet samt att Maria Wiman dessutom lägger till frågan För vem. Med verkliga mottagare utanför klassrummet ökar elevernas motivation och deras kunskaper kan göra skillnad på riktigt. Detta kopplar hon samman med begreppet entreprenöriellt lärande som betonas i läroplanen.

Som läsare får man många konkreta tips på olika projekt som man kan testa i undervisningen. Visst låter det spännande med Bekämpa näthatet, Uppdrag rädda världen och Möte med pensionärer. Ett inkluderande arbetssätt finns som raster över samtliga projekt genom att alla elever lär sig saker utifrån sina egna förutsättningar. För att ro i hamn ett värdeskapande projekt behövs alla möjliga kunskaper, förmågor samt talanger och genom att arbeta i ett team använder man sig av varandras styrkor. Det vill säga, det blir som ute i det verkliga arbetslivet; det blir på riktigt.

Katarina Krokström, Förstelärare på Fässbergsskolan
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

Värdeskapande lärande beskriver på ett underhållande sätt hur jag kan öka elevernas engagemang och inspirerar till att våga testa … Styrkan är att Wiman presenterar en pedagogisk modell för hur man praktiskt kan organisera sin undervisning och att hon lyfter in aktuell forskning. Värdeskapande lärande ger ytterligare ett användbart redskap för hur man kan variera sin undervisning.

Åsa Johansson Mernelius
Tidningen Grundskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden.
Maria Wiman är lärare i svenska och SO, kolumnist och författare. Hon har också skrivit boken Första tiden som lärare.

2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Har även prisats som Årets pedagog, mottagit Huddinges pris i entreprenörskap och Trevor Dolan-stipendiet ”Årets punkare i skolvärlden”.

Mer om Maria Wiman finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Sagt om boken...

Precis som Wiman uppmärksammar i sin bok, innebär perspektivet att ”rusta för nutiden” dessutom att eleverna generellt blir mer engagerade i skolarbetet, eftersom de upplever att kunskaperna är relevanta och att de lär sig för sin egen skull.

Anders Jönsson
professor i didaktik, Högskolan Kristianstad

Om Värdeskapande lärande

Titel Värdeskapande lärande
Författare Maria Wiman
Utgiven 2018
ISBN 9789188149398

Fler böcker av Maria Wiman