Naturvetenskap & matematik

Marie Eriksson

Hur kan man fånga barnens upptäckter i stunden, så att ämnen som matematik och naturvetenskap integreras som en naturlig del av verksamheten?

Lärarförlagets pris: 205 kr

Barnens egna upptäckter är grunden för lärandet

”Nu vill jag ta er med på en spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld, men också i sagans och fantasins.” Så inleder förskollärare Marie Eriksson sin fjärde bok om sitt arbete på Svejserdalens förskola i Mölndal.

Med många exempel och bilder beskriver hon hur naturvetenskap och matematik integreras som en naturlig del av verksamheten och arbetet mot läroplanens mål. Barnens egna upptäckter i vardagen är grunden för lärandet och gör att de blir aktiva, utforskande och reflekterande. Marie Eriksson utgår från förskolans yngsta barn, men arbetssätten och metoderna kan utvecklas och användas med barn i alla åldrar.

Boken vänder sig till pedagoger och förskolechefer i förskola och förskoleklass samt till lärarstudenter.

"En väldigt bra bok"

En väldigt bra bok som blandar exempel ur verksamheten med kopplingar till läroplanen, teorier, forskning och hänvisningar till andra författare!


Maria Stamm, pedagogisk utvecklingsledare

Din bok har lagts till i varukorgen

En spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld.
Marie Eriksson  är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals stad med lång erfarenhet som förskollärare. Hon är också författare till sex böcker utgivna på Lärarförlaget.

Mer om Marie Eriksson finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Naturvetenskap & matematik

Titel Naturvetenskap & matematik - inspiration och lärande i sagans värld
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2014
ISBN 9789198084993