Ta vara på den lekfulla dimensionen

Kommunikation handlar om så mycket mer än det vi ser vid första anblicken. Här berättar Marie Eriksson om hur språkande kan tillvaratas på många olika sätt genom miljöer, upplevelser, lekar, böcker och berättelser som lockar till en delad uppmärksamhet och interaktion.

Marie Eriksson som har skrivit boken Språkets alla möjligheter bjuder här på sin kunskap: 

 

 

 

Kommunikation handlar mycket om lekfullhet, glädje och humor. Ett leende eller ett skratt är nästan omöjligt att inte spegla eller besvara på något sätt – liksom när vi möts av medryckande musik eller någon tar ett par danssteg. Då blir vi lätt smittade och kommunikation uppstår.

Denna lekfulla dimension bygger mycket på fantasi och föreställningsförmåga vilket många gånger är inkörsporten till barns kontaktskapande med varandra.

Barn låtsas och möts i imaginära världar där allt kan hända och i den här låtsasdimensionen ryms även många möjligheter för oss pedagoger att skapa kontakt och bygga relationer.

Även böcker och berättelser kan bli nyckeln till olika typer av språkande tillsammans med barnen. Orden och bilderna kan leda till en delad uppmärksamhet där vi möts i kommunikation på olika sätt. Det är just interaktionen och samtalet runt det lästa som kan göra skillnad för barns språkutveckling.

När vi bygger upp  stämningsfulla miljöer kan det skapa en magisk inramning till högläsning och berättande men det kan också locka till att leka, bearbeta och kommunicera utifrån det lästa. Genom att vi interagerar tillsammans med barnen runt högläsningen kan det också bli en inkörsport till skriftspråkligt utforskande.

 

Barnen på Kasperdockan har fått ett brev. Kanin behöver hjälp: Vart har alla morötter som växte i Kanins trädgårdsland tagit vägen? Barnen har sett i boken Vilda grannar (Kestere 2017) att Kanin har ett morotsland men nu är alltså morötterna borta. Engagemanget är stort för att hjälpa Kanin, och barnen ger sig ut för att leta med hjälp av ledtrådar i form av bilder, ord och symboler. Redan i hallen stöter de på den första ledtråden där det ligger en lapp med ordet skog som barn och pedagoger läser tillsammans. Väl framme i skogen vet barnen inte var de ska leta, men så ser de att pinnar har formats till pilar som pekar i riktningen mot dammen och det lilla vattenfallet.

Den här berättelsen är ett exempel på hur vi kan involvera barn i utforskande av tecken och symboler så att de stegvis får en introduktion till skriftspråket. Vi kan grundlägga en förståelse för symbolers kommunikativa värde och inspirera barnen till att skapa egna symboler. Vi kommer långt med att börja i det enkla och fokusera på det barnen redan kan för att sedan lägga på nya utmaningar.

Om författaren, Marie Eriksson:

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals stad med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Musik i förskolanMed luppen på verksamheten, Barnbokens magi och Språkets alla möjligheter