De yngsta barnen och värdegrunden

Lena Edlund

Att arbeta med värdegrunden i förskolan är att forma framtidens demokratiska samhälle. Här möts de stora frågorna om alla människors lika värde, om jämställdhet och solidaritet. Hur kan vi ta oss an det tillsammans med de yngsta barnen?

Det här är tredje och sista boken i Lena Edlunds uppskattade serie om förskolans yngsta barn – full av konkreta och bra exempel från vardagen!

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!
BTJ-häftet nr 12, 2022

Lärarförlagets pris: 295 kr

Så utvecklar vi värdegrundsarbetet tillsammans med de yngsta barnen

Boken sätter fokus på det värdegrundsarbete som pågår i vardagen – i skratten, gråten, omsorgen, delaktigheten och välbefinnandet. Lena Edlunds exempel visar hur vi kan stötta barnen när de övar sig på att leka, förhandla, trösta och vara en del av en grupp.

Hur vi vuxna agerar beror på vilka värderingar som råder, både i arbetslaget och i varje person. Vi behöver även fundera över vilken värdegrund som råder i vårt samarbete med vårdnadshavare.

Att kritiskt granska våra egna normer och värden kan vara utmanande, liksom att utveckla vår gemensamma värdegrund i arbetslaget. I boken finns konkreta förslag på hur man kan gå tillväga.

 

 

Glädje som pedagogisk strategi ...

I arbetet med värdegrunden är det viktigt att ha en lyhördhet för barnets känslor, såväl positiva som negativa. Alla känslor behöver accepteras, respekteras och bekräftas. 

Läs mer...

 

 

Så här tycker våra läsare om De yngsta och värdegrunden:

Många konkreta exempel tillsammans med forskning och reflektionsfrågor

Med utgångspunkt i de yngsta barnens perspektiv lyfter Lena Edlunds bok fram viktiga perspektiv såsom interkulturalitet och demokrati på ett enkelt och konkret sätt. Många konkreta exempel tillsammans med forskning och reflektionsfrågor skapar en bok som kan ligga till grund för många pedagogers kollegiala samtal och pedagogiska utveckling. Det lyfts också fram många positiva bilder av förskolan utifrån ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv där förskolan beskrivs som viktig för hela landet men också för individuella barns hälsa.

Bokens innehåll bidrar både till reflektioner kring den egna pedagogrollen, konkreta beskrivningar och exempel av uppdraget samt tips på hur vi kan skapa en samsyn i arbetslaget. Det är en bok som jag vill beställa in till våra förskolor för att använda som underlag för våra pedagogiska frågor.

Erika Gudmundsson Olsson, kvalitetsledare
Stockholm


Detta är en bok jag verkligen gillar och rekommenderar alla att läsa

Värdegrunden är det viktigaste vi kan arbeta med , eller som Lena Edlund skriver ” utbildningens golv”. Boken är lätt att läsa. Under läsningen är det stor igenkänning till vardagen i förskolan men det väcks också många nya tankar. Jag fastnade för delen där det stod om glädjefylld omsorg som pedagogisk strategi. Det har jag redan delat av mig med till mina kollegor. Delen om åldersdiskriminering var väldigt intressant, tycker jag. Jag rekommenderar att ni läser denna bok och diskuterar i arbetslaget. Vi måste våga prata om hur vi agerar i både positiva och negativa situationer för att ge barnen en trygg och rolig tid i förskolan.

Anne Margrethe Larsen, förskollärare
SIGTUNA

En värdefull, mycket intressant och stimulerande bok för verksamma i förskolan

Boken ger rikligt med exempel från situationer i förskolan och det finns konkreta förslag att prova i praktiken. Speciellt intressant är kapitlet som tar upp lekens betydelse för arbetet med värdegrunden. Författaren menar att leken tagits för given och att det är tydligt från styrdokument att den ska vara en lärande aktivitet som kan stimulera motorik, samarbete och problemlösning och kommunikation.

En värdefull, mycket intressant och stimulerande bok för verksamma i förskolan.

Helhetsbetyg: Mycket bra!

Katharina Jacobsson
Lektör, BTJ
ur BTJ-häftet nr 12, 2022

 

En fin liten pärla är den här boken, i all sin enkelhet full med klokskap!

Lena Edlund skriver rakt och vardagsnära om hur just vardagens alla små saker är det som bygger vår värdegrund. Det är inte i de stora orden och de fint formulerade planerna som det avgörs. Det är i våra handlingar som förskolans demokrati levs, det är i det faktiska görandet som vår värdegrund syns. Hur agerar vi som pedagoger för att möjliggöra barns faktiska inflytande? Hur gestaltar vi förskolan som en demokratisk mötesplats? En fin liten pärla är den här boken, i all sin enkelhet full med klokskap!

Anna Thoresson
Förskollärare, författare och fortbildare

Din bok har lagts till i varukorgen

Klimatet i arbetslaget signalerar tydligt till barnen vilka värderingar pedagogerna har.

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Hon har tidigare skrivit De yngsta barnen och läroplanen (2016/2019) och De yngsta barnen och undervisningen (2020). Dessutom har hon varit redaktör för antologin Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan (2021).

Om Bokens titel

Titel De yngsta barnen och värdegrunden
Författare Lena Edlund
Utgiven 2022
ISBN

9789188149657