Utvecklingsinspiration för rektorer och ledare

En bok om rektors roll i att utveckla undervisningen

I boken Lärande ledarskap – att leda professionell utveckling i skolan presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap. Studierna har bedrivits på skolor i Norge av Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland. Viviane Robinson bidrar med två kapitel i boken. 

Skolforskaren Viviane Robinson har identifierat fem faktorer för ett elevnära skolledarskap. Den
som har visat sig ha störst effekt på måluppfyllelsen är ”att leda lärares lärande”– men på vilket sätt kan det göras? 

Läs mer om boknyheten Lärande ledarskap>>

Systematiskt arbete ger resultat

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna tillsammans arbetat med att utveckla sin undervisning. Systematiskt, långsiktigt och på en vetenskaplig grund. Hur kan skolledningen möjliggöra ett sådant arbetssätt och uppmuntra en lärande kultur? Nu sammanfattar Lena Lindblad Petersen och Gunilla Pettersson Berggren sina erfarenheter i boken Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund.