marie_eriksson

Marie Eriksson

Med sagan som nav 

– Med sagans hjälp går vi in i leken och fantasins värld tillsammans med barnen.

Så sammanfattar Marie Eriksson arbetssättet på Svejserdalens förskola i Mölndal, där hon arbetat i närmare 20 år. Nu är hon tjänstledig för att arbeta med förskoleutveckling i kommunen och fortsätta med sitt skrivande. Boken om barnbokens magiska kraft kommer ut hösten 2017 och blir då hennes sjätte.

Hur skulle du beskriva boken?
Det blir en ny bok om lärandet i sagans värld, som var temat för min första bok. Det har hänt så mycket sedan jag började skriva den för tio år sedan, vi har fått ny läroplan och nya pedagogiska tankar, så här vill jag ge en fördjupning av arbetet med sagor. En Lärande i sagans värld 2.0 skulle man kunna säga. I boken kan man följa sagoarbetet under två temaår.

Hur arbetar ni med sagor på Svejserdalen?
Varje år djupdyker vi i en barnbok som får bli navet för hela verksamhetsåret. Lekmiljöer byggs upp så att de anknyter till boken och barnen får möta begrepp och karaktärer ur boken, som dyker upp på väntade och oväntade ställen.

Hur väljer ni ut den bok som blir temat för nästa år?
Det är en lång process som börjar redan på våren. Vi tittar på vilka böcker barnen visar intresse för, vilka karaktärer och normer som finns där och vad de olika böckerna ger för möjligheter att sväva iväg utanför bokens gränser. Den bok vi väljer ska öppna dörren till en hel värld, där vi sedan kan hamna var som helst.

På vilket sätt är samspelet med barnen centralt?
Sagan blir en knutpunkt som barn och pedagoger kan mötas kring. Barns delaktighet och inflytande har hamnat mer i fokus de senaste åren – förut hade vi en terminsplanering med bestämda aktiviteter, men nu arbetar vi processinriktat. I de föränderliga processer som börjar i sagan blir vägen och utforskandet tillsammans med barnen lika viktigt som målet.

Du beskriver fantasi och lekfullhet som viktiga arbetsverktyg?
Ja, läroplanen säger att vi ska erbjuda en rolig, trygg och lärorik förskola och då är det viktigt att vi går in i leken och fantasins värld tillsammans med barnen och möter dem där. Fantasin öppnar upp så många möjligheter!

Hur använder ni handdockor?
Hos oss är det kommunikativa dockor som barnen pratar med, inte främst dockor vi spelar teater med. Barnen använder också dockorna själva i leken och kan då prata genom dem.

Svejserdalens förskola är också en diplomerad litteraturförskola. Vad innebär det?
Det är en kvalitetssäkring som Skolförvaltningen i Mölndals stad gör i samarbete med stadsbiblioteket. Diplomeringen gäller i två år, sedan måste den uppdateras.

Några av kriterierna är att förskolan har en litteraturansvarig och ett nära samarbete med biblioteket, att pedagogerna skapar positiva lässtunder varje dag, att det finns böcker för hemlåning på förskolan och att digitala verktyg är en naturlig del i arbetet.

Vilka utmaningar har du stött på när du skrev den här boken?
Det tog tid, allt är en ständig process och det är inte helt enkelt att sätta sitt arbete på pränt och begränsa sig.

Vad har varit mest givande?
Att få se tillbaka på hur allt började! Vad var kärnan i arbetet med lärande i sagans värld då? Vad är det som gör arbetet så lyckat att det lever vidare idag?

Vilken respons har du fått från andra?
Flera har sagt ”Ska vi behöva vänta så länge på att boken kommer ut?”.

Vilka råd har du att ge andra som vill förändra sitt arbetssätt?
Börja i liten skala och hitta något som tillför arbetsglädje för både barn och vuxna, det blir en drivkraft i sig! Dessutom lär man sig lika mycket av motgångar som av medgångar.

Namn: Marie Eriksson
Utbildning: Förskollärare
Arbetar med: Tjänstledig från Svejserdalens förskola för att arbeta med förskoleutveckling i Mölndals stad
Familj: Man och tre barn
Ger energi: Lekfullhet och fantasi. Böcker, musik, träning, familj och vänner.
Kuriosa: Har skrivit fem böcker och fått tre barn på tio år

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen