Varsamt & nyfiket

Erika Wallin (red)

Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – i förskolans vardag? Skräpplockning och sopsortering ligger nära till hands, men det finns många andra sätt att arbeta med hållbarhet tillsammans med barnen, varsamt och nyfiket.

Här vill bokens 14 författare bidra med idéer, både i form av praktiska arbetssätt och aktuella rön från teori och forskning.

Lärarförlagets pris: 315 kr

- vägen till hållbar utveckling i förskolan

Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling i förskolan – ekonomiskt, socialt och ekologiskt? Det handlar om arbetssätt, innehåll och förhållningssätt i vardagen. Skräpplockning och sopsortering ligger nära till hands, men det finns många andra sätt att arbeta med hållbarhet tillsammans med barnen, varsamt och nyfiket. Mycket gör vi kanske redan, men behöver få en ny syn på?

Kapitlen ger olika infallsvinklar på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära och hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning.

Hur bygger vi en hållbar värld - ekologiskt, ekonomiskt och socialt?

Det mest uppenbara är kanske det ekologiska perspektivet, hur vi värnar naturen. Vi plockar skräp och sorterar sopor, men det finns så mycket mer att upptäcka! Genom att odla eller arbeta med estetik utomhus ger vi barnen möjlighet att lära känna naturen på nya sätt. Med hjälp av digitala verktyg kan vi också följa projekt som pågår i andra länder, exempelvis hur haven och korallreven rensas från skräp.

Social hållbar utveckling handlar om relationer, hur vi är mot varandra och hur vi kan hitta hållbara sätt att samspela, både i barngruppen och i kontakten mellan barn och vuxna. Vill vi bidra till en fredlig värld kan vi också lära oss mer om hur människor i andra delar av världen lever.

Ekonomisk hållbar utveckling innebär att ta vara på jordens resurser – och oss själva. Hur kan vi hushålla med papper i förskolan? På vilket sätt kan återvunnet material ge nya idéer i skapandet och öka kreativiteten? Ger vi barnen tillgång till så mycket fysisk aktivitet de behöver för att lägga grunden till hållbara levnadsvanor?

Bokens författare

14 författare breddar våra perspektiv på hållbar utveckling
Författare till Varsamt och nyfiket

Alexandra Hedberg, Anna Thoresson, Ann-Christin Sollerhed, Carina Eriksson, Linda Edman Stämneryd, Maria Hedefalk, Maria Sterner, Markus Sandström, Pernilla Thor, Sara Krokström, Susanne Thulin och Åsa Lernberg. Eva Ärlemalm-Hagsér har skrivit inledningen.

Erika Wallin är författare och även bokens redaktör.

Läs mer om antologins författare här>>

Följ med på en resa som utmanar tanken och praktiken i varsamhetens tecken!

RECENSION
Följ med på en resa som utmanar tanken och praktiken i varsamhetens tecken! Ett flertal författare samsas i denna antologi om att berätta sin historia, ur olika perspektiv, varför arbetet med Hållbar Utveckling i förskolan är så viktigt.

Bokens resa tar oss mellan olika hållplatser såsom relationella värden, ekonomiska aspekter och ekologiska perspektiv. Författarnas olika ingångar i ämnet bildar tillsammans en helhet som beskriver verksamhetsnära arbetssätt som får mig inspirerad till att starta nya projekt som innefattar nya arbetssätt. Ett flertal levande projekt finns beskrivna i boken, här blir jag bjuden på bilder som inspirerar och matriser och tankekartor som får mig att vilja ta mig an utmaningen med Hållbar Utveckling omedelbart.

Erika Wallin som redaktör för denna boken lyckas verkligen med utmaningen att förenkla det aningens komplexa begreppet Hållbar Utveckling, utan att för den skull förminska det!”

Caroline Moberg
pedagogista och biträdande rektor
LINKÖPING

RECENSION
Jag rekommenderar varmt alla som arbetar inom förskolan att läsa Varsamt & nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan. Boken är lättläst, konkret och väldigt inspirerande. Den innehåller en teoretisk grund, men till största del bjuder den på många konkreta, praktiska exempel på hur vi kan arbeta med hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässig.

I boken får du som läsare bland annat följa engagerade pedagoger som aktivt arbetar med hållbar utveckling. Vi får som läsare följa hur de planerar, reflekterar och analyserar utbildningen, samt hur vi hittar vägen i vårt arbete tillsammans med barnen, både de äldsta och yngsta. Det finns ett fint fokus på delaktighet och inflytande.

Boken ger dig som läsare en nyanserad, bred och fördjupad bild av vad ett hållbart förhållningssätt och arbetssätt innebär i förskolan. Den här boken gav mig nya sätt att tänka och jag fick inspiration till att möta barnen på min förskola med nya ögon och verktyg. Jag rekommenderar den varmt.”

Madeleine Lilja
förskollärare 
FINSPÅNG

RECENSION

Ur BTJ-häftet nr 24, 2021

De olika avsnitten visar t.ex. på hur förskolor kan arbeta ämnesövergripande med barnens erfarenheter och kunskaper om natur, miljö och nedskräpning, exempelvis genom att ha en haj som utgångspunkt för ett undersökande arbetssätt för barnen. Andra avsnitt berör odlingsprojekt samt hälsa och fysisk aktivitet. Samtliga avsnitt har referenshänvisningar till ytterligare läsning vilket är ett stort plus.

Bokens styrka är att förskollärare, forskare och experter ger sin syn vilket resulterar i olika pespektiv där både forskning och beprövad erfarenhet ges utrymme.

Läs hela recensionen här >>

Katharina Jacobsson
Lektör, BTJ

Din bok har lagts till i varukorgen

Med kreativitet och fantasi kan nya innovativa idéer om lösningar på hållbarhetsproblem komma fram.

Erika Wallin är bokens redaktör och författare. Hon har 20 års erfarenhet som förskollärare. Nu arbetar hon som utvecklingsledare och fortbildare, samt har en masterexamen i praktisk kunskap inriktad på utvecklingsarbete i förskolan.  I den här antologin samlar hon yrkesverksamma förskollärare, forskare och experter som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Om Bokens titel

Titel Varsamt & nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan
Författare Erika Wallin
Utgiven 2021
ISBN

9789188149626