Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan: författarna

Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling i förskolan – ekonomiskt, socialt och ekologiskt? Det handlar om arbetssätt, innehåll och förhållningssätt i vardagen. Skräpplockning och sopsortering ligger nära till hands, men det finns många andra sätt att arbeta med hållbarhet tillsammans med barnen, varsamt och nyfiket. Mycket gör vi kanske redan, men behöver få en ny syn på?

I den här antologin samlar Erika Wallin yrkesverksamma förskollärare, forskare och experter som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Kapitlen ger olika infallsvinklar på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära och hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning.

Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Välkommen att läsa mer om bokens författare:

Alexandra Hedberg

Alexandra Hedberg

Alexandra är utbildad konstnär och har även studerat konstvetenskap. Vid sidan av sitt eget konstnärskap har hon under tio års tid arbetat i olika konstpedagogiska projekt på skola och förskola med bland annat muralmåleri och offentlig gestaltning, konst som upplevelse och installation – och Land Art.

Kapitel 10: Estetik och Land Art i ett hållbart samhälle

Anna Thoresson

Anna Thoresson

Anna är förskollärare och utepedagog på Fridaskolan i Vänersborg. Hon arbetar också som fortbildare på Didaktikcentrum och håller föreläsningar och kurser om bland annat hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Anna har också skrivit boken Utforska digitala verktyg i förskolan.

Kapitel 12: Varsamhet – läroplanens finaste ord?

Ann-Christin Sollerhed

Ann-Christin Sollerhed

Ann-Christin är universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning innefattar fysisk aktivitet, idrottande, motorik och hälsa bland barn och ungdomar i ett livsperspektiv. För 20 år sedan startade hon en skola för barn 6–16 år där barnens hälsa och sociala relationer är i fokus.

Kapitel 8: Hälsa, fysisk aktivitet och hållbar utveckling

Carina Eriksson

Carina Eriksson

Carina arbetar som verksamhetsutvecklare för förskolorna i Mölndal. Hon är utbildad förskollärare, ateljerista, konstpedagog och krukmakare. Hennes uppdrag handlar om att arbeta med estetisk kompetensutbildning för pedagoger. Carina har under många år arbetat med Land Art med både vuxna och barn.

Kapitel 10: Estetik och Land Art i ett hållbart samhälle

Eva Ärleman-Hagsér

Eva Ärleman-Hagsér

Eva är förskollärare samt professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik, och vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Barn och Unga i Skola och Samhälle vid Mälardalens högskola. Hennes forskning fokuserar på utbildning för hållbarhet i förskolan, barns delaktighet och meningsskapande samt förskolans lärandemiljöer, inomhus och utomhus.

Inledning: Att bygga kulturer för hållbarhet.

Linda Edman Stämneryd

Linda Edman Stämneryd

Linda är legitimerad förskollärare och har arbetat i förskolans värld i över 20 år. Hon drivs av ett intresse för utveckling och menar att ett medvetet reflekterande kring det egna förhållningssättet är en framgångsfaktor. Linda är en av författarna till boken Entreprenöriellt lärande i förskolan och har även haft en del uppdrag som föreläsare genom åren. Möjligheten att kunna påverka och göra skillnad för andra individer är en av Lindas främsta drivkrafter. I dag arbetar hon som yrkeslärare på Barn- och fritidsprogrammet på Nyköpings gymnasium.

Kapitel 1: På riktigt viktigt – hållbarhet med hajen Kaj

Maria Hedefalk

Maria Hedefalk

Maria är lektor i didaktik på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hon forskar inom frågor som rör undervisning i förskolan mer generellt, men också kopplat mer specifikt till hållbar utveckling, naturvetenskap och matematik. Hon undervisar också på förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Kapitel 4: Undervisning med fokus på barnens handlingskompetens

Maria Sterner

Maria Sterner

Maria är legitimerad förskollärare och har arbetat i förskolans värld runt 20 år. Hon drivs av nyfikenhet och en vilja att ständigt utvecklas och lära mer. Maria är en av författarna till boken Entreprenöriellt lärande i förskolan och har även haft uppdrag som föreläsare. Att ha modet att tänka utanför boxen anser hon är nycklar till utveckling. I dag arbetar hon som yrkeslärare på Barn- och fritidsprogrammet på Nyköpings gymnasium.

Kapitel 1: På riktigt viktigt – hållbarhet med hajen Kaj

Markus Sandström

Markus Sandström

Markus är utbildad ma/no-lärare som för femton år sedan oplanerat skolade om sig till förskolan. Han har under de senaste tre åren arbetat i projekt kring hållbar utveckling och förundrats över hur mycket man kan få gjort utan expertkunskaper. Markus är verksam på en förskola i Umeå och har även föreläsningsuppdrag om deras arbete med hållbar utveckling, bland annat genom Den globala skolan.

Kapitel 2: Världen utanför förskolan Gitarren

Pernilla Thor

Pernilla Thor

Pernilla är legitimerad grundskolelärare och ateljerista. Hon arbetar som utvecklingsledare i förskolan samt driver Nybygget – ett kreativt återanvändningscenter. Hjärtat klappar lite extra för hållbar utveckling, skapande och miljö och material.

Kapitel 9: Hållbar utveckling genom miljö och material

Sara Krokström

Sara Krokström

Sara arbetar för och med förskolans yngsta barn och har en stark övertygelse om att små barn kan göra stora saker och att vi vuxna behöver låta dem prova. Hon brinner för att skapa spännande möjligheter till lärande och utforskande för barnen och möjliggöra deras självständighet. Utöver arbetet i barngrupp arbetar Sara som utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att stödja och inspirera kollegor inom det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Kapitel 5: Från frö till planta – ett odlingsprojekt med de yngsta barnen

Susanne Thulin

Susanne Thulin

Susanne är legitimerad förskollärare och docent i pedagogik. Susanne är anställd som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse är inriktat mot barns lärande och undervisning av naturvetenskap i förskolan, vilket hon också undervisar om.

Kapitel 11: Hållbara samtal för ett hållbart lärande

Åsa Lernberg

Åsa Lernberg

Åsa är legitimerad förskollärare och arbetar med de yngsta barnen och som utvecklingsgruppledare på Tunaparkens förskola i Uppsala. Hon är också pedagogisk handledare på EDU Uppsala universitet, främst inom SBS, Skolverkets kvalitetsinsats Samverkan för bästa skola. Åsa har en magisterexamen i praktisk kunskap från Södertörns högskola med examensarbetet Låt de yngsta barnen möta demokratin i förskolan.

Kapitel 7: I varje möte – om, genom och för demokrati med förskolans yngsta

Redaktör och författare av Varsamt och nyfiket - om hållbar utveckling i förskolan

Erika Wallin är legitimerad förskollärare, och arbetar i dag som utvecklingsledare, fortbildare och föreläsare samt driver Instagramkontot @reflektera_mera_erika_wallin. Hon har en magisterexamen i praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan och en masterexamen i praktisk kunskap. Under flera år har Erika arbetat med projekt och utvecklingsarbeten kring hållbar utveckling.

Erika har skrivit förordet och  följande kapitel i boken:

Kapitel 3: Social hållbar utveckling i lek och genom lek.

Kapitel 6: Hållbar utveckling i förskolans vardag

Hur bygger vi en hållbar värld?