Pedagogisk miljö i tanke och handling

Alltid aktuella Linda Linder är redaktör för den nu reviderade upplagan av Pedagogisk miljö i tanke och handling

Läs intervjun med Linda här nedan.

Är du nyfiken på författarna till antologin så kan du läsa om författarna här>>

Hej Linda Linder,

Den första utgåvan av Pedagogisk miljö i tanke och handling som kom ut 2016 blev en stor framgång. Vad tror du är den viktigaste orsaken till det?

Jag tror det handlar om att boken ger många olika perspektiv på pedagogisk miljö från flera olika författare i olika roller. Det finns både de som har arbetat länge med miljö och material och de som beskriver hur deras utvecklingsarbete har börjat. Det är också verkligen som bokens titel säger, en bok för både tanke och handling. Läsarna kan genom boken börja tänka mer på miljö och material men också konkret göra med inspiration av författarnas resor. En antologi gör det också lätt att välja ut ett särskilt kapitel att läsa och arbeta med i arbetslaget utan att en behöver läsa hela boken på en gång för att få sammanhang.

 

Hur har din syn på den pedagogiska miljön i förskolan utvecklats under de fem år som gått sedan första utgåvan kom?

Det har hänt mycket och fortsätter att hända mycket varje dag tillsammans med barnen och kollegorna. Jag står fortfarande fast vid samma värden, att barnen har rätt till en pedagogisk miljö som förundrar dem, ger dem möjlighet att uttrycka sig själva och som när deras fantasi. Men annars har jag nog blivit lite mindre styrd av vad jag tycker är behagligt och behändigt och gått loss lite mer i barnens idéer. Jag har verkligen börjat fundera på vad som kan vara ett material i förskolan och hur miljöerna skulle kunna se ut. I mitt eget utforskande kan jag gå långt i att förflytta gränser mellan konstnärligt undersökande och förskolans praktik, men i mitt arbete som ateljerista måste jag också kunna möta den vardag som finns i förskolan och skapa hållbarhet för barn och pedagoger. 

 

Varför kände du att det var viktigt att uppdatera boken? 

Jag tyckte det var tid för en översikt när boken nu fyllde fem år. Det är viktigt att kunna stå för bokens kvalitet och för den riktning den har. Jag ville också skriva mer själv om det arbete som betyder mycket för mig och kunna öppna upp för nya vägar i att förstå förskola. 

 

Vad tycker du är roligast (och/eller viktigast) i den här nya utgåvan?

Det roligaste är att alla författare gjort en sådant fint arbete med att uppdatera boken, att de verkligen gått igenom sina texter och funderat på hur de ter sig idag. Jag är väldigt glad för att Nina Odegard ville skriva inledningen eftersom hon precis har doktorerat i just material och estetiska utforskanden som ligger mig så varmt om hjärtat. Jag är också väldigt glad att jag fick möjligheten att bjuda in de nya författarna Fredric Gunve och Suzanne Axelsson som båda bidrar med viktiga perspektiv på rädslor, otillräcklighet och vad en som pedagog faktiskt vågar göra. Det är områden som jag tänker att vi pratar för lite om i förskolan. Med mina nya kapitel kring hållbarhet både för material och människor tycker jag att boken är ett viktigt bidrag i vilka frågor som behöver vara aktuella i dagens förskola. 

Redaktör och författare av Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder

Linda Linder är redaktör för Pedagogisk miljö i tanke och handling. Hon är legitimerad förskollärare och grundlärare samt utbildad ateljerista, skådespelare och teaterpedagog. 

I boken bidrar Linda Linder med tre kapitel, varav två helt nyskrivna.