Pedagogisk miljö i tanke och handling - författarna

Lek, skapande, utforskande– innehållsrika miljöer ger utrymme för kreativ kraft och lärande.

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande. Det ska finnas plats för lek och kreativitet. Samtidigt ska den stärka barnens nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper.

Pedagogisk miljö i tanke och handling utkom första gången 2016 och är en uppskattad inspirationskälla i många förskolor. Nu är den reviderad och omarbetad (2021).

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Välkommen att läsa mer om bokens författare:

Agneta Wallander

Agneta Wallander är adjunkt och doktorand i förskoledidaktik. Hon är förskollärare i grunden och arbetar på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Ann Kronberg Larsson

Ann Kronberg Larsson

Ann Kronberg Larsson är leg förskollärare, specialpedagog, speciallärare och processhandledare. Hon har en masterexamen i utbildningsvetenskap och didaktik och har arbetat i förskola, förskoleklass och som utvecklingsledare för fritidshem. I dag arbetar hon som speciallärare i Sollentuna

Anna Larsén

Anna Larsén

Anna Larsén är lärare i samhällsvetenskap och historia samt pedagogista. Hon är rektor för Katarina Barnstugeförening.

Bettan Lorentzon

Bettan Lorentzon

Bettan Lorentzson är leg förskollärare och arbetar som torgetpedagog på förskolan Ringdansen som ingår i enheten Trollet. Hon är också en av författarna till boken Bygga en plats för möten.

Christian Eidevall

Christian Eidevald

Christian Eidevald är leg förskollärare, fil dr i pedagogik och docent i förskoledidaktik. Han arbetar som forskare vid Göteborgs universitet och som utvecklingschef vid Göteborgs stads förskoleförvaltning.

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Christina Nilsson är leg förskollärare och har arbetat som torgetpedagog på förskolan Trollet i Kalmar. Hon har också arbetat för Reggio Emilia Institutet i olika uppdragsutbildningar och föreläsningar, främst kring pedagogisk dokumentation. Dessutom har hon varit utvecklingslärare/pedagogisk handledare i förskolan i Kalmar kommun.

Eleonor Andersson

Eleonor Andersson

Eleonor Andersson är leg förskollärare och pedagogista och arbetade fram till hösten 2017 på förskolan Syrenen i Töreboda. Tillsammans med en kollega har hon startat Guldgruvans återanvändningscenter, ett kREativt resurscenter för förskola och grundskola i Töreboda där hon nu arbetar heltid.

Erika Lewis

Erika Lewis

Erika Lewis är leg förskollärare och arbetar på Katarina Västra förskola. Hon är även lärare i engelska, svenska och matematik.

Fredric Gunve

Fredric Gunve

Fredric Gunve är konstnär och lektor i bild på bildlärarutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Han undervisar bland annat i ämnet bild, konstens teorier och metoder, och i konstnärliga material och tekniker på bildlärarutbildningen och på förskollärarutbildningen. Han är också kursansvarig för ateljeristautbildningen på Göteborgs universitet.

Lina Svensson

Lina Svensson

Lina Svensson är leg lärare mot förskola och tidiga åldrar. Hon arbetade  på förskolan Syrenen i Töreboda fram till hösten 2017 då hon började arbeta i förskoleklass.

Maria Fabien

Maria Fabien

Maria Fabien är utbildad dansare, operasångerska, sångpedagog och ateljerista. Hon arbetar på Katarina Västra förskola som musikateljerista.

Nina Odegard

Nina Odegard

Nina Odegard är förste amanuensis (motsvarar delvis docent) vid universitetet i Sør Øst Norge och har disputerat med en doktorsavhandling om estetiskt utforskande med återbruksmaterial. Tidigare har hon bland annat jobbat som förskollärare, rektor, pedagogista/pedagogisk handledare och projektledare för Kreativt återbrukscenter i norska Grenland. Hon har också skrivit boken Återbruk som kreativ kraft (2015).

Pia Franzen

Pia Franzén

Pia Franzén är leg förskollärare, pedagogista och ateljerista.  Hon arbetar som verksamhetsutvecklare i förskola i Göteborg och har 30 års erfarenhet i arbetet med barn och pedagoger i förskolan. Hon gästföreläser och håller workshops i olika  pedagogutbildningar samt agerar mentor för nyutexaminerade förskollärare. 

Sanna Olsson

Sanna Olsson

Sanna Olsson är förskollärare på Katarina Västra förskola och har en bakgrund inom musik och konst.

Suzanne Axelsson

Suzanne Axelsson

Suzanne Axelsson har en master i Early Childhood Education och mer än 25 års erfarenhet inom förskolan som pedagog, rektor och skolchef. Hon är också internationell pedagogisk konsult samt förskollärarutbildare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Redaktör och författare av Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder

Linda Linder är redaktör för Pedagogisk miljö i tanke och handling. Hon är legitimerad förskollärare och grundlärare samt utbildad ateljerista, skådespelare och teaterpedagog. 

I boken bidrar Linda Linder med tre kapitel, varav två helt nyskrivna.