Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Nathalie Lindgren

Tillbaka till boken>>

Boken är fylld av praktiska och konkreta tips som är mycket användbara och lätta att ta till sig

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass är en praktisk och glädjefylld bok som bland annat beskriver hur lärmiljön på ett tryggt sätt både ska stötta och utmana elevernas kunskapsutveckling. I boken beskriver författaren en utmaning i att få in kartläggningarna i ordinarie undervisning, något jag upplever att många förskollärare och lärare skriver under på. Med detta som utgångspunkt provades stationsarbete, och det upptäcktes sedan att arbetsmodellen föll väl ut såväl vid kartläggning som i andra undervisningssammanhang. På detta sätt förändrades undervisningen från den traditionella undervisningen med en gemensam genomgång där vissa elever blev färdiga snabbt vilket resulterade i att dessa vanligtvis fick en stencil att arbeta vidare med, eller leka fritt. Genom att istället arbeta med stationsarbete tillåts eleverna vara mer aktiva, och elevengagemanget beskrivs också som större.

I boken beskrivs även tänkbara hinder, exempelvis att det kan vara utmanande att hela tiden komma på nya stationer. Som lösning på detta presenteras kollegialt arbete där lärare kan inspireras av varandra. I boken beskrivs även nyttan av bildstöd, som blir en återkommande trygghet och tydlighet för eleverna.

Boken är fylld av praktiska och konkreta tips som är mycket användbara och lätta att ta till sig för mig som är nyexad, men också för lärare som är nyfikna på att prova ett nytt arbetssätt. Det märks att författaren brinner för sitt jobb, vilket också smittar av sig på mig som läsare. Jag känner mig inspirerad, och ser fram emot att få prova detta upplägg. Jag kan varmt rekommendera boken!

Anna Blom Botheim, Lärare F-3
Borlänge