Hur blir kartläggningen en naturlig del av undervisningen?

I förskoleklassen är det obligatoriskt att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande hos varje elev. Men frågan är hur vi gör det så att det samtidigt blir lustfyllt och en inspirerande start i skolan?

Hur ska man hinna, hur gör man och vem gör kartläggningen? Vad ska man göra med själva resultaten sen? Det finns många frågetecken som kan uppstå. Låt oss bjuda på lite tankar och de erfarenheter Nathalie Lindgren fått från sin egen praktik.

Här följer ett utdrag ut boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning.rfattare är Nathalie Lindgren, förskoleklasslärare. Nathalie har också utvecklat kursen Kartläggning i förskoleklass, hos Lärarfortbildning.

 

Stationsarbete är tidseffektivt samtidigt som blir ett lugnt arbetstempo för eleverna.

Stationsarbete - ett av flera arbetssätt

Stationsarbete ingår numera i den ordinarie undervisningen som ett av flera arbetssätt. Beroende på om vi ska genomföra kartläggningar eller om det är ett arbetspass planerar vi in olika tillfällen. För att eleverna ska känna grupptillhörighet är det viktigt att variera stationsarbetet med hel- och halvklassverksamhet. Vi anser att det behövs en variation i vår undervisning så vi har dagar med bara två stationspass, och dagar utan något stationspass. På våra planeringar funderar vi alltid på hur vi ska ta oss an ett arbetspass; i hel- eller halvklass eller i stationsarbete.

Alla arbetspass, utom musik och idrott, kan ingå i våra stationer. Och vi kan ibland introducera något nytt arbetsområde eller en ny aktivitet med en lärarledd station. Vi sitter ibland med i en station för att ta reda på hur långt eleverna har kommit i sitt lärande. Utifrån våra observationer vet vi hur vi kan gå vidare och hur vi ska stötta och utmana eleverna.

Matematik - stationsarbete i praktiken

I det här exemplet har vi fyra stationer och precis som tidigare exempel roterar inte eleverna. Det innebär också att dessa arbetspass är kortare då det är svårt att bibehålla sin koncentration på en och samma uppgift i 60 minuter.

 

Vi jobbar med 10-kompisar

 

  • Vid den första stationen ska eleverna med hjälp av färgade stavar dela upp talet 10. Vi lägger en linjal i mitten på det vita laminerade pappret för att skilja på sifforna. Detta papper är för övrigt ett arbetsmaterial som vi använder oss mycket av när vi har matematik. Med en vit bakgrund blir det väldigt tydligt när eleverna ska visa sina uppgifter.

  • Vi den andra stationen ska eleverna para ihop antal prickar med antal bilder och bilda talet 10.

  • Vid den tredje stationen har vi sifferkort som ska bilda talet 10. Till en början alla siffror vara synliga, men när eleverna är vana vid spelet kan man i stället ha det som ett memory.

  • Vid den fjärde och sista stationen har vi även där sifferkort som ska paras ihop med en 10-tärning.

 

Kartläggning i förskoleklass

Kartläggningsmaterialen består av olika aktiviteter som är uppdelade i ett antal observationspunkter, som ska kartläggas i den ordinarie undervisningen. Vissa aktiviteter kan genomföras i mindre grupp alternativt enskilt med varje elev. 

 

För oss har stationsarbetet blivit ett arbetssätt för att genomföra kartläggningarna inom den ordinarie undervisningen.

För oss har stationsarbetet blivit ett arbetssätt för att genomföra kartläggningarna inom den ordinarie undervisningen. Eleverna får en varierad undervisning samtidigt som kartläggningarna pågår i en lugn arbetsmiljö.

 

 

Nathalie Lindgren är förskollärare och har lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. I boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass delar Nathalie generöst med sig av hur hon får stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning att bilda en helhet som främjar kunskapsutvecklingen.