Från hemmasittare till återvändare

Sirkka Persson

VÄGAR TILL SKOLNÄRVARO

Sirkka Persson och Kringlaskolan har gedigen erfarenhet av att arbeta med individuella anpassningar och särskilt stöd och de var tidigt ute med distansundervisning. Här berättar hon om det framgångsrika arbetet med elever som blivit, eller riskerade att bli, hemmasittare.

Det har varit ett lagarbete med rektor Sirkka Persson i täten som genererat utmärkelsen Top 100 Schools of the World.

 

Lärarförlagets pris: 335 kr

Ge fler elever chansen att nå sina mål

När ditt mål är att elever ska gå ut grundskolan med de kunskaper som krävs för att ta sig vidare till gymnasieskolan, hur agerar du då? En av de första frågorna som du reflekterar över är förmodligen skolnärvaro. Hur förebygger du skolfrånvaro och vad kan du göra för att få dem som redan är hemmasittare att nå målen?

Följ rektor Sirkka Perssons arbete på Kringlaskolan och ta del av hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. Målet: ge fler elever chansen att nå sina mål.

Sirkka berättar om det lagarbete som krävs för att öka skolnärvaron, att bestämma sig för att inte ge upp hoppet om en elev och hur de på hennes skola gjorde för att lyckas få alla hemmasittare att klara skolan.  Verktyg för att nå dit är ofta en prestigelös inställning, en rad olika anpassningar och digitala verktyg.

 

 

Återgång via mellanstation

Om vi omprövar det gamla synsättet att det är föräldrarnas ansvar att få barnen till skolan och att vårt ansvar börjar först när barnen är där, vad händer då? Kanske mellanstationer kan vara en lösning för att underlätta återgången. Låt oss bjuda på kunskap och erfarenheter. Läs mer...

 

Se det inspelade webbinaret

Vill du höra Sirkka berätta om hennes erfarenheter av arbetet med att få hemmasittare att återvända till skolan?
Titta på hennes uppskattade webbinar från 2023 här>>

Sagt om Från hemmasittare till återvändare:

Vill jag vara en del av problemet eller en del av lösningen?

Det här är inte bara en bok om hur vi kan arbeta med elever med lång skolfrånvaro, det är en bok som visar på hur vi behöver arbeta för att skapa en skola som ger de bästa förutsättningarna för alla våra elever. Den väcker många tankar kring det egna arbetet som lärare – vill jag vara en del av problemet eller en del av lösningen?

Joanna Lundin
leg lärare, författare, föreläsare

När jag läser Sirkkas bok tänker jag ”Äntligen!”

När jag läser Sirkkas bok tänker jag ”Äntligen!”. En bok med handfasta och konkreta råd och handledning till varje lärare, klassrum, specialpedagog och skola om hur vi kan få elever att gå från hemmasittande till återvändare - eller kanske ännu bättra bygga en struktur i klassrum som gör att varje elev kan vara i skolan och nå sin potential? Rekommenderad läsning!

Magnus Blixt
utvecklingskatalysator mm

En mycket bra handbok som fyller sitt syfte ...

Långt innan pandemin gjorde det aktuellt med distansundervisning så hade Kringlaskolan ett hemmasittarsystem där en kamera filmade undervisningen. Eleverna kunde delta digitalt både i realtid och i efterhand. Allt med målet att ge fler elever chansen att nå gymnasiebehörighet.

Greta Thunberg, skolans kändaste elev, uttalar sig i boken och är ett lysande exempel på att skolans arbete fungerar! Från hemmasittare till återvändare är en mycket bra handbok som fyller sitt syfte att beskriva kringlaskolans arbete och vikten av att aldrig ge upp.

Therese Nordholm, lektör
BTJ

ur Btj-häftet nr 8, 2022

En strukturerad redogörelse för olika skäl till skolfrånvaro, viktiga varningssignaler och inte minst metoder för återgång

När Sirkka Persson skriver "Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro", utgår hon från egen väl beprövad erfarenhet. Få skolmänniskor har en så bred och djup erfarenhet av rektorsuppdraget som Sirkka, med 18 år i rodret för framgångsrika Kringlaskolan i Södertälje. Med omistligt elevfokus har hon tillsammans med sina medarbetare hittat vägar tillbaka till ett stort antal av de elever som så många skolor går bet på.

"Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro" är en strukturerad redogörelse för olika skäl till skolfrånvaro, viktiga varningssignaler och inte minst metoder för återgång till skola. Allt rikt illustrerat med konkreta elevexempel ur verklighetens Kringlaskolan.

Sirkka Perssons budskap är hoppfullt. Jag önskar att alla skolledare, skolpolitiker och hela Sveriges lärarkår läser och förstår att inte heller det här uppdraget är omöjligt! Men, det kräver relationell fingertoppskänsla, en klok ledare och en kollegial vilja att aldrig ge upp en enda unge!

Johan Hallberg
rektor, Kolsva

Vikten av att aldrig ge upp, det är aldrig för sent, genomsyrar hela innehållet och ger läsaren hopp och inspiration.

Från hemmasittare till återvändare är en mycket bra handbok som beskriver hur skolor kan arbeta för att få tillbaka elever och behålla dem i skolan samt vikten av att aldrig ge upp. Boken är ett värdefullt tillskott och kan bidra till stöd för skolors närvaroarbete och utvecklande av lärmiljöer och skolkulturer, på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Malin Liljeqvist,
specialpedagog Centrala barn- och elevhälsan, Växjö

Läs recensionen på Pedagog Växjö i sin helhet här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hoppas att boken bidrar till att du aldrig ger upp, för det är aldrig kört.
Sirkka Persson

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. 2020 framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i världen. Samma år nominerades Sirkka Persson till årets rektor.  Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling.

Jag vill uppmuntra alla skolledare att jobba med tillgängligheten så att alla elever klarar av att vara kvar i skolan.

Fler uttalanden om boken

"Som 45-åring närmar jag mig nu mitt drömjobb. Har sent, men i rätt tid för mig, utbildat mig till socialpedagog med skolan och de lite mer utmanande eleverna som mål!

Din bok! 🙏🏻

Vad ska jag säga mer än TACK!!

Har sträckläst, bläddrat, gråtit en skvätt och fått känslan Jaaa!!!

Din bok har på bara en kort tid blivit min bibel, vilket verktyg att använda i det som jag så starkt känner och brinner för!❤️"

 

”Vilken fantastisk bok! Som ett uppslagsverk för lärare. Sträckläste den igår kväll. Det är så små enkla lösningar som egentligen bör till om man ser dem tidigt och lyssnar in elev och förälder.”


En mamma som varit med i gamet länge. 

 

 

 

Se filmen ...

Om Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Titel Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro
Författare Sirkka Persson
Utgiven 2022
ISBN 9789188149633