Barn som oroar - bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Hasse Hedström
Hur bemöter man utagerande förskolebarn som har svårt att samspela och ofta hamnar i konflikt? Pedagoger och forskare berättar om verktyg och förhållningssätt som underlättar arbetet i vardagen. Boken ger exempel på en rad framgångsrika strategier där den röda tråden är att barn lär av att lyckas.

Perspektiv på övergångar: förskola>förskoleklass>skola

Helene Lumholdt
För barnen innebär förskoleklassen två byten mellan olika skolformer på mindre än ett år. Det är något som pedagogerna måste hantera för att skapa så bra övergångar som möjligt för barnen. I boken diskuterar bland annat pedagoger, skolledare och forskare förskoleklassens speciella förutsättningar. Den vänder sig till alla som arbetar i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan.