Ute året runt - utomhuspedagogikens möjligheter

Titti Olsson

Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Barns nyfikenhet stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus.

I boken finns exempel från hela landet och alla årstider. Fyra forskare och experter bidrar också med sina rön och erfarenheter av utomhuspedagogik.

Lärarförlagets pris: 100 kr 278 kr

Lärande i en stimulerande utomhusmiljö

Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? Barns nyfikenhet och lust stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus. I boken finns exempel från hela landet och alla årstider. Fyra forskare och experter bidrar också med sina rön och erfarenheter av utomhuspedagogik.

Titti Olsson är journalist och redaktör på Tankesmedjan Movium, som arbetar med frågor som rör stadsutveckling och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 2015 tilldelades hon medalj för högklassig journalistik inom samhälls- och stadsplaneringsfrågor av Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Olle Engkvist-priset.

"Utomhusmiljön erbjuder oändliga möjligheter"

Sammanfattningsvis känner jag mig stolt och imponerad över utepedagogernas lyhördhet, deras syn på barnen som intelligenta forskare, orädda pedagoger som vågar ta nya steg tillsammans med barnen. / / Det känns som att man skulle önska att alla barn skulle få ta del i denna möjlighet till rolig lek och lärande.

Elisabeth Ämting Backlund, förskollärare

Din bok har lagts till i varukorgen

Barns nyfikenhet stimuleras när de får vara utomhus.

Titti Olsson är journalist och redaktör på Tankesmedjan Movium, som arbetar med frågor som rör stadsutveckling och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 2015 tilldelades hon medalj för högklassig journalistik inom samhälls- och stadsplaneringsfrågor av Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Olle Engkvist-priset.

Om Ute året runt

Titel Ute året runt
Författare Titti Olsson
Utgiven 2015
ISBN 9789188149015