Utmana och stötta - författarna

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I antologin Utmana och stötta​ – undervisning i förskolan delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. 

Här kan du läsa mer om bokens medförfattare:Sara Bergström & Linda Bjällerstedt

Sara Bergström och Linda Bjällerstedt är legitimerade förskollärare och arbetar på en förskola i Västerås. På Instagram och Facebook kallar de sig Fantasifröknarna och där vill de inspirera kollegor och dela med sig av sitt arbete med dramalek som pedagogiskt verktyg.

Ulrika Jonson

Ulrika Jonson  är legitimerad lärare F–9, fil.mag. i specialpedagogik och pristagare av Guldäpplet. Hon arbetar som samordnande IKT-pedagog i Södertälje och föreläser om tillgängligt lärande och digitalisering.

Ann Kronberg Larsson

Ann Kronberg Larsson är legitimerad förskollärare, specialpedagog, speciallärare och processhandledare. Hon har en masterexamen i utbildningsvetenskap och didaktik och har arbetat i förskola, förskoleklass och som utvecklingsledare för fritidshem. I dag arbetar hon som speciallärare i grundsärskolan i Sollentuna.

Simon Melin

Simon Melin är legitimerad förskollärare och IKT-pedagog på en förskola i Helsingborg. Han brinner för en likvärdig förskola, med ett extra stort intresse för värdegrundsarbete, musik och digitalisering. När han föreläser handlar det om att på ett enkelt och kreativt sätt lyfta fram IKT i utbildningen.

Farzaneh Moinian

Farzaneh Moinian är doktor i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon forskar om förskolebarns interkulturella lärande, identitetsskapande och digitalisering. Vidare föreläser och fortbildar hon inom interkulturell pedagogik i förskolan.

Sara Persson

Sara Persson är legitimerad förskollärare på en förskola i Helsingborg. Hon är även försteförskollärare med utveckling av den digitala lärmiljön i förskolan som en del av sitt uppdrag. Dessutom har hon föreläst på SETT om digitalisering för de yngsta barnen.

Anniqa Sandell Ring

Anniqa Sandell Ring är legitimerad förskollärare och lärare med masterexamen i svenska som andraspråk. Hon arbetar som utbildningsledare nationellt inom svenska som andraspråk, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon arbetar också bland annat med utveckling i Södertälje på uppdrag av Skolverket och skriver artiklar och fackböcker.

Redaktörer Utmana och stötta

Malin Videkorp är legitimerad förskollärare och arbetar som rektor för Pysslingen förskolor i Helsingborg. Malin brinner för kvalitet och utveckling inom förskola och skola. Hon nätverkar i sociala medier och referensgrupper kring utveckling och kvalitetsfrågor i förskola och skola. När hon föreläser handlar det ledarskapsfrågor och vikten av att våga förändra och förbättra.

Therés "Tessan" Åkerblom är legitimerad förskollärare och numera rektor för en grupp förskolor i Uppsala och Stockholm. Hon är också lärarfortbildare, föreläsare, pedagogisk konsult och rådgivare med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering. På Instagram och Facebook är hon känd som Paddagogen.