NYHET 2022: Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny modell för att utveckla språkstödet på vetenskaplig grund, mitt i vardagen!

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra.

Här har två forskare, i nära samarbete med två förskolor, tagit fram ett praktiskt verktyg som arbetslagen har använt för att utveckla ett språkstödjande arbetssätt genom aktionsforskning. Det är anpassat för att kunna användas i förskolor runt om i Sverige.

Försäljningsstart 10 juni. Förbokas nu!

Lärarförlagets pris: 285 kr

Ny modell utvecklar språkstödet i vardagen

Hur kan arbetslaget utveckla sin språkmedvetenhet?Oc h hur kan pedagoger i förskolan aktivt stödja barns språkutveckling? Det är frågor som behandlas i denna bok.

Här beskriver forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg hur de tillsammans med två förskolor har utvecklat ett språkstödjande arbetssätt med hjälp av aktionsforskning. Arbetslagen har använt sig av ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) för att identifiera, observera, diskutera och förändra sitt språkstöd i vardagen. Projektet har gett pedagogerna ett praktiskt verktyg för att medvetandegöra hur de kommunicerar med barnen i syfte att stimulera barnens språkutveckling:

”ELSA-modellen har berikat mitt liv, för jag ser vilken makt ord har i smått och stort. I arbetslivet ser jag stora förändringar, som jag kommer att bära med mig livet ut.”

Modellen, som är ny i Sverige, är användbar på alla förskolor som vill utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att höja kvaliteten i sitt arbete.

Här presenteras bokens recensioner inom kort...

...

Din bok har lagts till i varukorgen

I modellen kombineras observationsprotokollet ELSA (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) med aktionsforskning. Det gör den helt ny och den är anpassad för svensk förskola.
Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och förskollärare. Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Båda är verksamma vid Göteborgs universitet.

Om Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Titel Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen
Författare Karin Rönnerman och Ann Nordberg
Utgiven 2022
ISBN 978-91-88149-69-5