Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten

NYHET 2021!

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten har fått Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt som är väl grundat i teori och forskning.

I den här boken delar de generöst med sig av sina uppfinningsrika idéer. Du får konkreta verktyg för att skapa lärmiljöer som erbjuder barnen rika möjligheter att utforska och utveckla sina språkliga förmågor.Lärarförlagets pris: 285

Hur kan vi erbjuda rika möjligheter för varje barn att utforska och utveckla språket?

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga grund och utmana varje barn vidare? 

Med kunskap om barns kommunikativa strategier och genom att medvetet ta hjälp av miljö och material, kan pedagogerna bli de språkmotorer som barnen behöver.

 

 

Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan att läsa Språkrika lärmiljöer

RECENSION
Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan att läsa Språkrika lärmiljöer. Boken är lättläst, konkret och väl förankrad i teorin. Författarna bjuder på många konkreta och inspirerande exempel på språkrika miljöer. Boken hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild och ger dig många redskap hur du kan utveckla språkstimulerande samspelssituationer med barnen. Som utbildad inom sensomotorik så värmde det mitt hjärta lite extra att författarna belyser vikten av att stimulera barnens motoriska förmåga ur ett språkligt perspektiv, vilket allt för oftast glöms bort.

Pernilla Unevik
förskollärare, specialpedagog, fortbildare och central utvecklingsledare i förskolorna i Österåkers kommun

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

RECENSION
Hur förskolans pedagoger kan bli de bästa språkmotorerna för barnen beskrivs utförligt och entusiastiskt i denna volym. /.../ I bokens kapitel får läsaren ta del av praktiska och beprövade erfarenheter kring hur förskolan kan både stötta och utmana barnet i språkutvecklingen. Det verksamhetsnära anslaget i boken är dess styrka, men den har också en gedigen grund i forskningen.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ,
BTJ-häftet nr 21 2021

Läs recensionen i sin helhet här>>

RECENSION
Boken ger läsaren en bred och även djup bild av ett språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt. Den ger även en helhetsbild utav förskolan som den språklig arena det är. Jag uppskattar som läsare att författarna väver fördjupad aktuell forskning med det verksamhetsnära arbetet. Jag tror att denna bok kommer att vara många pedagoger till gagn i yrkesrollen, den skapar både kunskap, reflektion, bekräftelse och trygghet i rollen som en språkutvecklande pedagog. 

Språkrika lärmiljöer är en perfekt titel, där man som pedagog kan hitta språkutvecklingsteorier kopplat till det praktiknära arbetet med förskolans yngsta.

Alicia Eriksson
speciallärare/specialpedagog, förstelärare inom språkutveckling och fortbildare

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi vuxna inom förskolan behöver titta på oss själva med snälla, kritiska ögon, våga rannsaka vårt agerande och hjälpa varandra med att få syn på omedvetna mönster.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten är förskollärare på en yngrebarnsavdelning. De har tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt, väl grundat i teori och forskning.

Om Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Titel Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta
Författare Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten
Utgiven 2021
ISBN 9789188149565