Rum för lärande

Lokalerna är viktiga för hur barnen lär sig i förskolan. Men hur utformar man miljöer som stödjer lärandet? Det visar Katinka Vikingsen i boken Rum för lärande.

Rum för lärande

Katinka Vikingsen har lång erfarenhet som förskollärare och förskolechef. Under många år har hon handlett förskolepersonal i arbetet med fysiska inomhusmiljöer. Eftersom hon märkt ett sug efter skrivet material, beslöt hon sig för att formulera sina tankar och erfarenheter i en bok. Läs intervjun med Katinka här.

Hej Katinka!

 

Varför är boken viktig?
– Den lyfter fram lärmiljön som en central del i uppdraget, kopplad till undervisningen. Det fysiska rummet sätts in i ett sammanhang. Fokus är på vad man faktiskt kan påverka inom de ramar man har.

Tanken är att boken ska vara en handbok med handfasta råd och konkreta exempel, allt från hur man skapar mötesplatser för olika typer av lärande till detaljer som storleken på möbler. Katinka Vikingsen har identifierat tolv olika områden eller begrepp som hon tar upp. Tillgängligheten är central – barn ska få tillgång till allt material, förskolan är deras plats.

Katinka Vikingsen understryker att arbetet med lärmiljön måste ske direkt i verksamheten, på förskolan. Det är viktigt att alla tar ansvar, det ska inte hänga på enskilda pedagoger eller arbetslag.

– Det är en fråga om likvärdighet. Barn har rätt till bra miljöer. Det kan inte handla om att barnet ska ha tur.

Hur rummet ska utformas beror på vilket lärande som ska ske. Det handlar mycket om struktur av material. När det gäller bygg och konstruktion kan man tänka på mikronivå, med små platser och smått material. Då kan man behöva sittplatser, bord och stolar. Men det kan också kräva hela rum, stora ytor där man bygger med väldigt stora material. Man kan också

behöva ha nära till skapande material eller digitala verktyg.

Börja med att inventera vad som finns på förskolan, råder hon. Observera flöden, var finns konflikterna, var uppstår koncentration, och lär av det. Jobba sedan mot det hemmablinda, kanske genom att arbeta med en ritning av lokalerna.

– Lyft blicken, fundera utifrån läroplanen hur ni skulle vilja ha det. Och gör studiebesök – inspiration föder motivation.

Är det något särskilt du vill lyfta fram?
– Inomhusbelysningens betydelse, både för hälsan och välmåendet. Mysbelysning under vinterhalvåret är riskfyllt, men flimrande lysrör är inte heller bra.

Författare av Rum för lärande

Katinka Vikingsen är förskollärare, förskolechef och har många års erfarenhet som fortbildare. Hon var med och startade upp Förskola 21 där hon arbetade som projektledare i flera år.