Utmana och stötta – undervisning i förskolan

278 kr

Läs ett smakprov

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red), 2019

Beskrivning

Utmana och stötta – nya perspektiv på undervisningen i förskolan

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som:

Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?

Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara. – Redaktörerna Malin Andersson & Therés Åkerblom

Innehållsförteckning

Förord –  Malin Andersson & Therés Åkerblom (red.)  

Kapitel 1 – Det lärande barnet i förskolans utbildning och undervisning
Therés Åkerblom

Kapitel 2 – Arbetslaget i undervisningen
Malin Andersson

Kapitel 3 – Kan alla barn lyckas i förskolan?
Ann Kronberg Larsson

Kapitel 4 – Digitala verktyg för de yngsta barnen
Sara Persson

Kapitel 5 – Lek och estetik som den röda tråden
Sara Bergström & Linda Bjällerstedt

Kapitel 6 – Högläsning är vägen till språket
Therés Åkerblom

Kapitel 7 – Digitalt skapande och lärande med barnen
Simon Melin

Kapitel 8 – Att omfamna skillnader och göra mångfalden till en resurs
Farzaneh Moinian

Kapitel 9 – Att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och lärande
Anniqa Sandell Ring

Kapitel 10 – Släpp in populärkulturen i undervisningen
Therés Åkerblom

Kapitel 11 – Bedömning som verktyg för att utveckla undervisningen
Ulrika Jonson & Ann Kronberg Larsson

Kapitel 12 – Om vi gör som vi alltid har gjort kommer inget att förändras
Malin Andersson

Fotografer och illustratörer 

Mer information

Vikt 0.449 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

168

Utgivning

12 september 2019

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red.)
Utmana och stötta
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2019.
Lektör Ulf Malmqvist

Recension
Undervisningsbegreppet har sedan 2010 funnits med i skollagen vad gäller förskolan, men fortfarande brottas många med begreppet. Vad är undervisning i förskolan? Redaktörerna konstaterar att undervisningen i förskolan finns där varje dag, men att den inte synliggörs. I antologin Utmana och stötta visar artikelförfattarna vad undervisning kan vara, samt vad pedagogiskt ledarskap innebär. Det är företrädesvis förskollärare och forskare som har bidragit med bokens innehåll, som på så sätt är föredömligt verksamhetsnära. Bokens tolv kapitel uppehåller sig vid erfarenheter från målstyrda processer i olika sammanhang. Erfarenheter och kompetenser ger en inspirerande bild av vad undervisning i förskolan kan vara och bli. Att fånga ögonblicken är en didaktisk konst, men också att planera och genomföra processer så att de blir meningsfulla. Boken, som är rikt illustrerad, inspirerar och ger många bra och användbara tips för undervisningen. Varje kapitel rymmer författarpresentationer och referenslista. Utmana och stötta vänder sig till förskollärare i verksamhet och i utbildning samt alla som är verksamma inom förskolan.

Bokblogg

Pedagog Örebro

 

 


Denna bok består av 12 kapitel där olika författare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är allt ifrån forskning till praktiska tips. Det är forskare och förskollärare som på olika sätt ger sin syn på undervisning i förskolan.

Redaktörerna Malin Andersson och Therese Åkerblom skriver:
”Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara.”

Jag tycker att de lyckas med precis detta. Boken är full av aktuell forskning, utmanande tankar och konkreta tips. Den känns fräsch och väldigt aktuell. Huvudsyftet med texterna är undervisningen i förskolan och de mål vi ska förhålla oss till. I texten lyfts olika arbetssätt och verktyg in i ett syfte att visa på hur man kan göra. De digitala verktygen blir i denna bok inte ett eget mål utan ett sätt att nå målen, precis som man också använder drama och böcker i undervisningen. Men genom att man använder digitala verktyg i undervisningen så får man också med målen som rör dessa. Till exexempel att förskolan ska ge alla barn ”adekvat digital kompetens”.

Varje kapitel är fristående och man kan med fördel läsa ett kapitel inför till exempel en pedagogisk diskussion för att använda som samtalsunderlag. Men jag vill uppmuntra alla att läsa hela boken eftersom den ger många olika perspektiv på samma sak i det som titeln anger. Det vill säga hur vi utmanar och stöttar barnen genom undervisning.

Att välja ut några citat från boken var inte enkelt då jag har satt lappar och strukit under texter på väldigt många ställen. Men jag har plockat ut några som jag ändå tycker stack ut lite extra.

Specialpedagogen Ann Kronberg Larsson skriver i sitt kapitel:
”Barnen ska inte själva behöva ’lyckas i förskolan’, det är vi i arbetslaget som tillsammans måste samarbeta för att förskolan ska erbjuda en inkluderande utbildning.”

Det är viktiga tankar att ta med oss när vi tänker undervisning i förskolan.

Sara Persson som är legitimerad förskollärare skriver om hur hon bland annat skapade en stjärnhimmel på avdelningen med hjälp av ett tält och en projicerad bild, som hon sedan använde i undervisningen. Hon ger fler exempel i sitt kapitel om när hon använt digitala verktyg, men hon skriver också:
”Den digitala undervisningen var inte målet utan endast ett verktyg i den pedagogiska processen.”

Linda och Sara som båda är legitimerade förskollärare och som i sociala medier kallar sig ”Fantasifröknarna”, använder mycket drama i undervisningen. De skriver:

När vi kliver in i barngruppen klädda som sagohäxor är det som att kliva in i barnens värld. De äger avdelningen och visar, förklarar för oss vad som hänt, vad vi ska göra och var material finns. Vi får även med oss barn som annars kan vara svåra att nå eller få intresserade. Då leker vi oss fram till kunskap och nya erfarenheter. Det är helt annorlunda mot när vi är där som Sara och Linda – då frågar barnen oftast oss om råd och väntar in vad vi ska säga.

Jag kan av egen erfarenhet lova att både Sara och Linda fångar sin publik, både liten och stor. Detta efter att jag själv i höstas fått delta i en föreläsning/workshop där de iklädde sig karaktärerna Pi och Pytte som reser i tiden och ställs inför olika dilemman. Mycket inspirerande och roligt.

Som avslutning vill jag bara dela några citat som hjälpt mig i planerandet av undervisningen.

Therese Åkerblom som är en av redaktörerna i boken och själv har skrivit två kapitel, skriver så här:
”Genom att börja undervisningen i varför (syfte) och vad (mål) istället för i hur (tillvägagångssätt) kan vi lösa upp många av de knutar som kan uppstå under processens gång.”

Hon skriver också:
”I Lpfö 18 finns 33 utvecklingsmöjligheter vi måste arbeta med. Det innebär dock inte att barnen ska möta dem alla varje dag, inte ens varje termin eller verksamhetsår.”

”Ibland behöver vi påminna oss om att när vi tar emot ettåringen i förskolan har vi fem år på oss.”

Som ni säkert redan märkt så gillar jag den här boken mycket och kan varmt rekommendera alla som jobbar inom eller har med förskolan att göra. Även som kurslitteratur i utbildning skulle den passa. Boken både bekräftar tankar jag redan har och utmanar mig att tänka nytt.

Maria Högberg,
förskollärare på Äventyrets förskola och utbildare i digitala verktyg

Recension

Jag har med glädje läst boken Undervisa och stötta: undervisning i förskolan med Malin Andersson och Therés Åkerblom som redaktörer. Det är en både lärorik och underhållande läsning. Här tar förskolans samtida pedagogiska idéer form och blir till användbar praktik i kapitel skrivna av förskollärare och forskare. Boken bjuder både konkreta tips och kopplar dessa till forskningsrön och teorier på ett begripligt sätt. Boken är en värdefull källa för den som vill utveckla sin pedagogik.

Ann S. Pihlgren

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen