Utmana och stötta – undervisning i förskolan

230 kr

Läs ett smakprov

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red), 2019

Innehåll

Utmana och stötta – nya perspektiv på undervisningen i förskolan

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som:

Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?

Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara. – Redaktörerna Malin Andersson & Therés Åkerblom

Innehållsförteckning

Förord –  Malin Andersson & Therés Åkerblom (red.)  

Kapitel 1 – Det lärande barnet i förskolans utbildning och undervisning
Therés Åkerblom

Kapitel 2 – Arbetslaget i undervisningen
Malin Andersson

Kapitel 3 – Kan alla barn lyckas i förskolan?
Ann Kronberg Larsson

Kapitel 4 – Digitala verktyg för de yngsta barnen
Sara Persson

Kapitel 5 – Lek och estetik som den röda tråden
Sara Bergström & Linda Bjällerstedt

Kapitel 6 – Högläsning är vägen till språket
Therés Åkerblom

Kapitel 7 – Digitalt skapande och lärande med barnen
Simon Melin

Kapitel 8 – Att omfamna skillnader och göra mångfalden till en resurs
Farzaneh Moinian

Kapitel 9 – Att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och lärande
Anniqa Sandell Ring

Kapitel 10 – Släpp in populärkulturen i undervisningen
Therés Åkerblom

Kapitel 11 – Bedömning som verktyg för att utveckla undervisningen
Ulrika Jonson & Ann Kronberg Larsson

Kapitel 12 – Om vi gör som vi alltid har gjort kommer inget att förändras
Malin Andersson

Fotografer och illustratörer 

Information

Vikt 0.449 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

168

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red.)
Utmana och stötta
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2019.
Lektör Ulf Malmqvist

Recension
Undervisningsbegreppet har sedan 2010 funnits med i skollagen vad gäller förskolan, men fortfarande brottas många med begreppet. Vad är undervisning i förskolan? Redaktörerna konstaterar att undervisningen i förskolan finns där varje dag, men att den inte synliggörs. I antologin Utmana och stötta visar artikelförfattarna vad undervisning kan vara, samt vad pedagogiskt ledarskap innebär. Det är företrädesvis förskollärare och forskare som har bidragit med bokens innehåll, som på så sätt är föredömligt verksamhetsnära. Bokens tolv kapitel uppehåller sig vid erfarenheter från målstyrda processer i olika sammanhang. Erfarenheter och kompetenser ger en inspirerande bild av vad undervisning i förskolan kan vara och bli. Att fånga ögonblicken är en didaktisk konst, men också att planera och genomföra processer så att de blir meningsfulla. Boken, som är rikt illustrerad, inspirerar och ger många bra och användbara tips för undervisningen. Varje kapitel rymmer författarpresentationer och referenslista. Utmana och stötta vänder sig till förskollärare i verksamhet och i utbildning samt alla som är verksamma inom förskolan.

Du gillar kanske också…