Den synliga förskolan

278 kr

Läs ett smakprov

Martina Lundström, 2019

Beskrivning

Martina Lundström om boken ”Den synliga förskolan”

Den synliga förskolan

För att förskolan ska utvecklas behövs det en tydlig riktning i arbetet. När alla drar åt samma håll gör det stor skillnad för barnen, samtidigt som det leder till en mer hållbar arbetsmiljö.

I Den synliga förskolan visar Martina Lundström hur förskoleorganisationer kan hitta en gemensam väg. Grunden läggs genom att på allvar diskutera till synes enkla frågor: Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”?

Boken baseras på Martina Lundströms erfarenheter som pedagogista och pedagogisk handledare inom förskolan. Teori varvas med praktiska exempel på hur utvecklingsarbete kan bedrivas. Den synliga förskolan riktar sig framför allt till rektorer och andra ledare, men är en värdefull guide för alla arbetslag som vill skapa en förskola där alla barn har goda förutsättningar att utvecklas och lära.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hennes första bok, Det synliga barnet, utkom 2016 och blev snabbt en stor framgång.

Innehåll
Förord
Prolog
1. Den olikvärdiga förskolan
2. Att leda in i förändring
3. Det idéburna ledarskapet
4. Från mission till vision
5. Variationer inom läroplanens ram
6. Verksamhetsidén
7. Att dokumentera förändring
8. Reflektionens betydelse
Epilog
Litteratur

Mer information

Vikt 0.236 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Utgivning

3 april 2019

Sidor

116

Recension

Förvirring betyder att man är på väg – bokrecension ”Den synliga förskolan” av Martina Lundström

Efter tid sittandes i en skön stol i vårsolen tog jag mig igenom Martina Lundströms bok som jag fick efter SETTmässan – och jag njuter! Det är ingen svår bok att ta sig igenom – Martina skriver lättläst men hela tiden med teoretiska teasers (för den som vill ha mer teori) och det gör att det Martina skriver, inte bara är lättläst, det är också lätt att ta till sig det hon skriver om. Förleds dock inte av enkelheten. Det är en otroligt komplex bok på många sätt och där det som kan låta lätt på papper är otroligt svårt i praktiken för det kräver starka och medvetna ledare. Ledare med god kompetens inom pedagogik, didaktik, kollegialt lärande, arbetsmiljö och förändringsarbete. Men det är ju också för att förskolan är en del av ett samhälle och individer, kulturer och historia som det blir komplext. Det betyder ju inte att vi ska backa från något för bara för att det är svårt! Det är ju när vi bryter ner det svåra som saker händer…

Den synliga förskolan har Martina återigen skrivit en bok för ett sammanhang, för en kontext där saker hänger ihop. En bok att hålla hårt i när man arbetar med förändringsarbete, särskilt när man känner att man bara pratar och inget händer eller när man börjar gå vilse och undrar vad man håller på med.

Den synliga förskolan är ett komplement till Martinas tidigare bok som släpptes 2016, Det synliga barnet (Lärarförlaget). Har man läst denna så kan man känna igen Martinas tankar och det gör att dessa två böcker tillsammans är en bra serie att förhålla sig till när man står i förändringsarbete och vill få syn på sina ställningstaganden, något Martina ofta lyfter i sina texter. Vikten av att göra ställningstaganden – och jag tycker det är spännande att båda böckerna är så lika men ändå olika. Medan Det synliga barnet tar sin utgångspunkt från praktiken för att förstå helheten gör Den synliga förskolan tvärtom, den utgår från helheten och lägger till praktiken.

För mig kommer Martinas bok Den synliga förskolan som en liten gåva skänkt i rätt tid. För någonstans är det ändå så att när vi läser facklitteratur så kopplar vi den till vårt sammanhang, vår förståelse av texten skapas i relation till den praktik vi står i. Därför sätter jag mina tankar som jag får från Martinas bok i relation till Gråbo förskolors utvecklingsarbete.

I Gråbo förskolor är vi i uppstarten av ett större förändringsarbete och det innebär att vi pratar just nu om mycket saker. Vi försöker brottas med nya begrepp och nya tankar samtidigt som vi också vill stärka det som är bra och som vi ska fortsätta att göra för att få vår organisation att växa, för att pedagogerna ska få möjligheter att utveckla sin praktik och teori men framförallt för att arbeta mot en mer likvärdig förskola för barnen i Gråbo. Men frustration kan också skapas i en tid när vi ”pratar” och det kan komma frågor om när större förändringar faktiskt ska ske och när sker det förändringar i arbetet med barnen. När blir det skillnad för barnen? Att sitta vid rodret i den processen kräver att man har tillit till att förändring och utveckling inte alltid självklart men att man ändå någonstans har en kurs att segla mot.

”Det gäller att vara uthållig och säkerställa att de utvecklingsområden man väljer att prioritera verkligen leder till ett förändrat kunnande hos varje medarbetare…Inte förrän medarbetarna börjar dra nya slutsatser kring sitt sätt att utföra arbetet med barnen och barnens aktiviteter kan man börja tala om reell utveckling.” s.26

Det som alltid är svårt är det där med delaktighet och riktning, det egna ansvaret, den tänkande och viktiga människan, respekten för att kunna tänka annorlunda men ändå tillsammans. Det är något jag själv är inne i och som jag fortfarande bearbetar från Martinas bok. För det är samma ambivalens hon skriver om men jag kan bli lite modlös i verklighetens ”hur göra”. Så vad är det jag är ute efter – jo! I en organisation har vi många människor med många tankar och olika bakgrund. Martina skriver om vikten av att synliggöra dessa (eftersom det påverkar vår praktik med barnen), hon skriver också om respekten för att saker får ta tid, att förståelse växer samtidigt som organisationens kurs är tydlig och att det inte går att resonera på sätt som inte går i linje med den riktning man som ledare skapat…jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för det går runt i huvudet samtidigt som jag skriver och jag vill heller inte förenkla det komplexa Martina skriver om i sin bok. Men utifrån min roll som pedagogisk samordnare kan jag tycka att det är svårt att ibland möta medarbetare som man vill ska få tänka och utvecklas men å andra sidan behöver den utvecklingen ske i linje med det som organisationen vill stå för. Alla ska med, alla ska respekteras, alla ska få ta tid men alla ska samtidigt vara tillsammans i samma process – det är inget lätt sammanhang!

”Det går en skiljelinje mellan att tänka olika och vara på väg åt olika håll” s.29

Under de (snart) två år som jag arbetat i Gråbo har vi arbetat med att försöka synliggöra, eller snarare kanske förtydliga vår organisation, och öppnat upp för att pedagogerna är mer delaktiga i den kurs som stakas ut. Det som är svårt med delaktighet är att den tar tid och det är många som ska tänka och den kan göra att det blir splittrat när man tänker åt många olika håll (detta skriver också Martina om i boken). Ledningen behöver såklart ha en tanke om vilken förskola man vill skapa och den behöver synliggöras för medarbetarna. I Gråbo har vi arbetat fram ställningstaganden för vad vi vill att barn ska få möta i vår lärmiljö inne och ute, digitalitet och är på gång utifrån vårt likabehandlingsarbete. Kanske är det inte ställningstaganden vi gjort, snarare riktningar mot vart vi vill och pedagogernas arbetssätt men det är bra för då har vi något att titta mot. Detta skriver Martina om i boken, att pedagogerna måste kunna relatera till den här ”målbilden” och att det faktiskt kan minska konflikter mellan kollegor, skapa förståelse för varför vi gör vad vi gör och skapa samsyn över arbetslaget. Då känns det lite gott att vi gjort de här ställningstaganden i Gråbo för de kommer att hjälpa oss i processen att göra skillnad för barnen men som Martina också skriver…

”…det är efter att man formulerat sig som själva förändringsarbetet börjar.” s.51

Under dagarna har jag suttit tillsammans med mina förskolechefer och vår specialpedagog för att titta på vårt systematiska kvalitetsarbete och för att skapa den där kursen har vi ett verktyg som heter Kompassen. Det vi har gjort under dagarna är att titta på vad som hänt under såväl detta år som föregående år, hur ser infrastrukturen ut, hur hänger saker ihop, vad uttrycker pedagogerna i sina uppföljningar, vad ser vi händer i arbetet med barnen och gör vi rätt saker för att utveckla vår verksamhet? Gör det vi gör skillnad för barnen? När jag läste ”En betydelsefull del i en förändringsprocess är därför att utmana det som är fast och stabilt, det som ser ut att vara hugget i sten.” (s.79) blir det som att vissa tankar om förändring landar. I arbetet, att tänka helhet och vad som faktiskt sker innebär också att göra förändringar i strukturer. Att göra förändringar i strukturer som funnits länge är alltid lite ovisst för man vad man har men inte vad man kan få. Samtidigt måste vi se till att det vi lägger tid på är det som gör skillnad för barnen. I boken citerar Martina Harold Göthson och Birgitta Kennedy:

”Det som är viktigt verktyg och uppgifter i ett skede kan bli förstelnande i nästa. Därför måste man både kunna ställa frågan om hur man kan säkerställa nya insikter man skapar, släppa tidigare övertygelser och gå vidare in i ett ständigt skapande av nya verktyg och insikter.

En spagettiröra av röster, om en förskolas förändringsarbete; Göthsson & Kennedy, Liber, 2015 s.161

Vi jobbar inte riktigt på det sätt Martina skriver om i sin bok men ändå på något sätt är det i de tankarna vi brottas och det är något jag tänker att man måste ta med sig som läsare av Martinas båda böcker. Att det är ett perspektiv som Martina bygger fram utifrån sin erfarenhet, utbildning, litteratur och möten hon har gjort i sin yrkesbana. Detta väver hon ihop, på ett grymt sätt, till något som jag vill kalla sammanhang snarare än metod – för det är ingen metod hon bygger fram. Det som gör skillnad är hur man själv tar till sig Martinas tankar och idéer och ställer dessa i relation till den egna verksamheten. Hur påverkas jag och de processer vi är inne i av Martinas tankar? Vad kan vi ta med? Vad håller vi inte med om? Allting måste ju också bearbetas, reflekteras och skapas i en egen kontext.

Det är ju där i det där mellanrummet det händer
Jag kommer att bära med mig Martinas bok Den synliga förskolan, precis som jag även gör med Det synliga barnet. Det är böcker att finna styrka i när man är inne i ett förändringsarbete eller när man försöker förstå varför det blir som det blir ibland. När det är sådär lite förvirrat och hjärnan känns nästan som en cirkus och man kan inte förklara det party som pågår därinne. Jag vill avsluta med det jag framförallt tar med mig från Martinas bok (och böcker):

”Vi behöver ta klivet ut i det ovissa, vilket kan upplevas som skakigt. Man kommer att gå igenom stunder och ibland dagar av tvivel då man undrar vad man håller på med och känner sig helt inkompetent. Man kommer att ifrågasätta om man är på rätt väg. Då gäller det att ha siktet inställt på vart man är på väg, men också intala sig att ”förvirringen” snarare är ett tecken på att man är på väg än att man håller på att tappa kontrollen.” s.47

Av Erika Kyrk Seger/Lärande Framtid

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Lundström, Martina
Den synliga förskolan
Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2019.
Lektör Ulf Mårtensson

Recension
Martina Lundström, förskollärare och pedagogisk handledare, beskriver utvecklingsarbete inom förskolan som baseras på strategier där gemensamma och tydliga mål är nyckeln till en god kvalitetsutveckling. Lundström menar att svensk förskola spretar och att det finns stora skillnader i hur barns förutsättningar till en god kunskapsutveckling ser ut. Genom att problematisera sådant som uppfattas som självklarheter och genom att systematiskt och från grunden reflektera över och utvärdera den verksamhet förskolan vill driva skapas det goda möjligheter för förskolan/arbetslaget att arbeta utvecklande utifrån sina förutsättningar. Den synliga förskolan vänder sig till förskolerektorer och andra ledare inom förskolan som har mandat att driva utvecklingsfrågor och den är en god och lättillgänglig handledning där författarens teoretiska bas illustreras väl av exempel från praktisk verksamhet. Jag ser den som synnerligen användbar, både på förskolor där utvecklingsarbetet gått i stå men även på nyöppnade förskolor/avdelningar. Martina Lundström utkom 2016 med Det synliga barnet.

Intervju

”Alla ska inte göra samma sak”

En bra organisation får alla att må bättre, säger Martina Lundström, som med sin bok vill ge nya vinklingar på återkommande problem.

Varför behövs din nya bok?
– Genom mitt arbete har jag fått en helikopterblick på förskolan. Jag ser att vissa dilemman återkommer i både storstad och landsbygd.

Vilka dilemman handlar det om?
– Vi har höga sjuktal och svårt med rekrytering. Trots att alla jobbar väldigt hårt leder det inte riktigt till önskad utveckling. Det finns ett bevarande av kultur i stället för verksamhetsutveckling, som jag ser det.

Hur ska din bok bidra till att det blir bättre?
– Jag för in lite nya vinklingar och byggstenar från organisationsteori utanför förskolans värld.

Vilka handlar det om?
– Bland annat om ledarskapet, att få till så konkreta gemensamma mål som möjligt för verksamheten. Sedan handlar det också om att ha olika specialiseringar, att inte alla ska göra samma sak. Man ska gärna skilja ut förskollärare och ge dem ett särskilt ansvar. Det är viktigt att även samordna och synkronisera alla möten och träffar i verksamheten, så att årshjulet fungerar väl ihop med det målinriktade arbetet.

Det låter som en bok för förskolechefer. Vad har den för budskap till förskollärare?
– Förskollärare måste se sig själva som verksamhetsutvecklare också. Man styr och leder verksamheten, vilket är en utmaning för många, men väldigt viktigt. När vi får in övrig personal i förskolan, som saknar utbildning, måste man orka lägga ribban för andra och intressera sig för organisationsutveckling.

Vad är det som driver dig i ditt arbete med förskolan?
– Jag har sett med egna ögon vilka fruktansvärda skillnader det finns i hur barnen i Sverige har det på förskolan. Min drivkraft är att alla ska få rätt till en rimlig nivå. Pedagogernas hälsa och arbetsmiljö är också viktigt för mig. Där man organiserar verksamheten på ett bra sätt mår alla bättre.

Av Enikö Koch för tidningen Förskolan nr 2 2019

Bokbloggar

Pedagog Örebro

Författaren Martina Lundström är pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hon har tidigare skrivit boken Det synliga barnet.

I denna bok, Den synliga förskolan, riktar hon sig främst till rektorer och andra ledare, men boken kan med fördel läsas av alla inom förskolan. Hon tar upp till synes enkla men otroligt viktiga frågeställningar som berör både synsätt och ledning på förskolan. Jag har gång på gång slagits av olika insikter under min läsning.

Martina Lundström skriver mycket om betydelsen av att ha en samsyn i organisationen och en tydlig ledning där alla vet var man är på väg. Hon skriver om olika sätt att se på förskolans uppdrag både utifrån historia och styrdokument. Hon delar också med sig av reflektionsunderlag som man kan utgå ifrån. Men hon vill inte kalla det mallar utan ett basunderlag som man utgår ifrån och gör om till sitt eget.

Ganska tidigt i boken skriver författaren:

”I Reggio Emilia tar man pedagogikens bidrag till samhället på allvar. Om samhället utanför själva institutionen förskolan brottas med utmaningar kopplade till exempelvis integration och miljöfrågor så behöver förskolan vara en plats som skapar alternativa sätt att hantera dessa.”

Vidare skriver hon:

”Att vara inspirerad av Reggio Emilia-filosofin innebär att ta tillvara människorna och platsen där man är verksam för att skapa en förskola och pedagogik som det lokala samhället behöver.”

För mig var detta ord som gav mig en ny syn på hur förskolor i Reggio Emilia arbetar. För oss på vår förskola i Örebro handlar det inte i första hand om att kopiera deras sätt att arbeta i Italien, vilket jag ibland har upplevt att vi försökt, utan att se vad just vårt samhälle behöver. Men i det arbetet kan vi inspireras och hämta idéer från Reggio Emilia.

En annan sak som författaren skriver är följande:

”En läroplan som anger vad barnen ska få för möjligheter ger oss ramar att förhålla oss till. Vi kan inte skapa förskolan utifrån våra egna åsikter och värderingar.”

Våra egna åsikter och värderingar är något författaren tar upp på flera ställen i boken och som jag tror är något vi behöver prata mer om på våra förskolor för att få en större samsyn. Boken har fått mig att fundera mycket på hur mina åsikter och värderingar styr hur jag tolkar vår läroplan och förskolans uppdrag. Vad är t ex min tanke om varför barn vistas på förskolan och hur påverkar det min yrkesroll?

I boken tar Lundström också upp det svåra i förändringsarbetet och vad man behöver tänka på, till exempel hur man kan mötas, att man måste låta förändringen ta tid och vikten av att dokumentera för att kunna se förändringen över tid. Vi är alla olika och har olika lätt att ta till oss nya tankar och idéer. Det är därför viktigt att ta reda på sitt eget ”varför” för att enklare kunna kommunicera kring det som eventuellt känns jobbigt.

Det krävs också ett tydligt ledarskap och att förändringen inte hänger på en person. Är det bara en person som driver förändringen så orkar den oftast inte i längden och risken är stor att den positiva effekten försvinner om den personen försvinner.

Boken har givit mig många nya tankar och utmanat mig på olika sätt. Jag tycker att alla med en ledarfunktion ska läsa denna bok, men att den också passar för alla som är nyfikna på att komma vidare i sitt eget tänkande kring varför och hur förskolan ska drivas och utformas. Som författaren skriver i slutet på boken:

”Man kan säga att alla bär på någon form av ledarskap på den plats i organisationen man befinner sig, inte minst i relation till sig själv. Det innebär att man behöver utveckla ett tänkande kring sig själv i din yrkesroll och hur ens beslut och handlingar påverkar det pedagogiska utfallet.”

Jag kan varmt rekommendera denna bok!

/Maria Högberg, förskollärare på Äventyrets förskola i Örebro

 

Pedagog Växjö

Läsvärd förskolebok utan glasklara svar
Boken Den synliga förskolan levererar inte glasklara svar, men väcker tankar. Recensenten Vivianne Rundberg Nilsson tänker att det tar tid att bottna i samma syn på barn, kunskap och undervisning.

Den synliga förskolan är ingen bok man läser på en eftermiddag. Det är inte heller en bok som ger glasklara svar. Men den är tänkvärd och definitivt läsvärd. Precis som att det tar en stund att läsa boken och att jag många gånger fått läsa om och reflektera över det jag läst så är det likadant med utvecklingen av förskolan. Hur gör vi för att utveckla vår förskola? Varför tar utveckling tid?

Boken beskriver hur viktigt ledarskapet är i en förskola för att driva förändring. Den tar upp hur vi tillsammans kan diskutera och reflektera över olika frågor för att på så vis hitta en gemensam grund, en vision och vad just vår förskola är för förskola. Den belyser den kunskapssyn och syn på lärande som ligger i linje med läroplanen och hur våra olika tankesätt kring detta kan leda till hur vi planerar, organiserar och genomför vår undervisning. Martina Lundström menar att vår läroplan tydligt tar ställning till att vi ska ha en syn på barn som likvärdiga, aktiva, tänkande och rika på potential att utveckla olika förmågor samt att utveckling och lärande sker i relation till det sammanhang där man befinner sig. Ändå kan det uppstå olika sätt att tänka om hur arbetet ska bedrivas. Det kan segla upp konflikter, jämförelser och det kan vara svårt att samarbeta när våra olika tankesätt möts.

Att bygga en utbildning där vi alla pedagoger bottnar i samma barnsyn, kunskapssyn och syn på undervisning tar tid. Martina Lundström väcker i boken många tankar om varför förskolan finns och vem den är till för. Boken tar upp hur vi kan börja från grunden med att bygga en förskola som värnar om den pedagogik och de värden som vi anser att både barn och samhälle behöver. Det är en tänkvärd bok med mycket kunskap om förändring och hur vi genom reflektion och dokumentation kan utveckla vår förskola och hur vi kan göra det tillsammans för barnens bästa.

Vivianne Rundberg Nilsson,
förskollärare Vikaholms förskola

Bra för: alla rektorer, arbetslagsledare och andra som vill driva förskolans utveckling
Plus: Konkreta tankar och teoretisk bakgrund till vårt uppdrag och till förändring.

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen