Hej Martina Lundström

Författaren och förskolläraren Martina Lundström har skrivit böckerna

Den synliga förskolan
Det synliga barnet

Martina har intervjuats i tidningen Förskolan. Läs intervjun här nedanför.

Den synliga förskolan

Den synliga förskolan

Det synliga barnet

Det synliga barnet

Alla ska inte göra samma sak

En bra organisation får alla att må bättre, säger Martina Lundström, som med sin bok vill ge nya vinklingar på återkommande problem.

Varför behövs din nya bok?
– Genom mitt arbete har jag fått en helikopterblick på förskolan. Jag ser att vissa dilemman återkommer i både storstad och landsbygd.

Vilka dilemman handlar det om?
– Vi har höga sjuktal och svårt med rekrytering. Trots att alla jobbar väldigt hårt leder det inte riktigt till önskad utveckling. Det finns ett bevarande av kultur i stället för verksamhetsutveckling, som jag ser det.

Hur ska din bok bidra till att det blir bättre?
– Jag för in lite nya vinklingar och byggstenar från organisationsteori utanför förskolans värld.

Vilka handlar det om?
– Bland annat om ledarskapet, att få till så konkreta gemensamma mål som möjligt för verksamheten. Sedan handlar det också om att ha olika specialiseringar, att inte alla ska göra samma sak. Man ska gärna skilja ut förskollärare och ge dem ett särskilt ansvar. Det är viktigt att även samordna och synkronisera alla möten och träffar i verksamheten, så att årshjulet fungerar väl ihop med det målinriktade arbetet.

Det låter som en bok för förskolechefer. Vad har den för budskap till förskollärare?
– Förskollärare måste se sig själva som verksamhetsutvecklare också. Man styr och leder verksamheten, vilket är en utmaning för många, men väldigt viktigt. När vi får in övrig personal i förskolan, som saknar utbildning, måste man orka lägga ribban för andra och intressera sig för organisationsutveckling.

Vad är det som driver dig i ditt arbete med förskolan?
– Jag har sett med egna ögon vilka fruktansvärda skillnader det finns i hur barnen i Sverige har det på förskolan. Min drivkraft är att alla ska få rätt till en rimlig nivå. Pedagogernas hälsa och arbetsmiljö är också viktigt för mig. Där man organiserar verksamheten på ett bra sätt mår alla bättre.

Av Enikö Koch 
för tidningen Förskolan nr 2 2019

Författare

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare.