NYHET: Den anpassade grundskolan - när elevsynen lyfter lärandet

Denice Sverla

Kommer namnbytet på skolformen bli en nystart och ett lärandelyft?

Denice Sverla, som fick Demokratipriset På Skolledare21 och blev Årets inspiratör på Lärargalan 2019 kommer ut med sin första bok i sommar. Den sätter fokus på elevsynen i den anpassade grundskolan. Den handlar om att ha höga förväntningar på eleverna och om vikten av att se den kompetenta eleven.

NYHET 2023
Förhandsbokas nu!

Lärarförlagets pris: 295 kr

När eleverna får chans att växa genom prestation så stärker vi deras självförtroende och självkänsla.

Så får vi lärandet att lyfta!

Hur kan vi utmana elever i den anpassade grundskolan så att de ständigt når nya kunskapsnivåer? 

 

Denice Sverla sätter i den här boken fokus på lärandet i den anpassade grundskolan och beskriver hur en flexibel lärmiljö tillsammans med en positiv elevsyn är avgörande för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential. Och för att rusta dem för framtiden. 

 

Med utgångspunkt från både teori och praktik delar Denice Sverla med sig av olika sätt att tänka och arbeta för att skapa en utmanande och meningsfull verksamhet för eleverna i den anpassade grundskolan. Det handlar om att skapa utrymme för eleverna så att de får växa, känna sig delaktiga och betydelsefulla. 

 

Konferens i höst!

Den anpassade grundskolan 2.0

Utvecklingsfokus – Elevsyn – Framtid
Välkommen till en konferens som vill belysa och förstärka det utvecklingsfokus och positiva elevsyn som växer fram i ökad utsträckning i våra anpassade grundskolor. 

Måndag 18 september 2023 arrangerar JL Kunskapa i samarbete med Lärarförlaget en konferns för alla lärare i den anpassade grundskolan. 

Föreläser gör bl a våra författare Denice Sverla, Helen Larsson, Maria Wiman men också psykologen Leif Strandberg och universitetslektorn Diana Berthén m fl. Moderator är Suzanne Reuter. 

Läs mer om konferensprogrammet och anmäl dig här...

Hur vi ser på elevgruppen påverkar hela vårt utförande i verksamheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Allt handlar om huret, hur vi ser på eleverna får en avgörande betydelse för vilka förutsättningar eleven får i sitt lärande.

Denice Sverla är biträdande rektor samt legitimerad speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning och skolhundshundförare och arbetar på Ekebyhovs anpassade grundskola.

Denice vann även lärargalans pris som Årets inspiratör 2019 och mottog Demokratipriset på Skolledare 21.

Om Bokens titel

Titel Den anpassade grundskolan
Författare Denice Sverla
Utgiven 2023
ISBN 9789188149916