Martina Lundström

Martina Lundström om boken ”Den synliga förskolan”

Målet är alltid att göra skillnad för barnen

Hur kom det sig att du skrev Den synliga förskolan?
Förskolan brottas med stora utmaningar – i allt från rekrytering och arbetsbelastning till ledarskap och utvecklingsarbete. Min utgångspunkt är: ”Varför ser det så olika ut och hur gör vi något åt det?” Jag möter flera olika förskoleorganisationer genom mitt arbete och har sett många exempel på ineffektiva organisationer.

Hur förhåller den här boken sig till Det synliga barnet? Vem ska läsa den?
Den förra boken handlade mer om det konkreta vardagsarbetet. Nu riktar jag mig mer till chefer och ledningsgrupper och vill lyfta fram vikten av ett tydligt, visionärt ledarskap. Men som drivande pedagog som är intresserad av utveckling kan du också ha nytta av boken.

Vilken typ av utveckling kan det handla om?
Att skapa en mer hållbar organisation, för alla. Till exempel att utveckla demokratiska arbetssätt som involverar barnen mer, att bredda barnens uttrycksmöjligheter eller arbeta igenom formerna för reflektion och dokumentation så att det systematiska kvalitetsarbetet blir hanterbart och meningsfullt.

Var börjar man ett förändringsarbete?
Med att konkretisera och skapa en gemensam vision. Ställ er frågan: ”Varför ska vår förskola finnas?” För att förändringen ska bli långsiktig måste förskolan själv komma fram till svaren. Klart att jag kan bli frustrerad när jag ser hur torftiga uttrycksmöjligheter vissa barn har, men jag har fått bromsa mig. Pedagogerna måste själva förändra sitt sätt att tänka och börja driva. Och cheferna behöver bli tydligare med vad de förväntar sig att se för utveckling.

Hur ska man hinna utveckla verksamheten när det är fullt upp i vardagen?
Vi har inte råd att fortsätta så här. Att pedagogerna själva förstår vad de håller på med är viktigt ur en arbetsmiljöaspekt. Det är också lätt att förväxla effektivitet med kvalitet. Alla förskolor har fullt schema men det handlar till stor del om att göra rätt saker och välja bort annat.

Hur vet du när arbetet har lyckats?
När pedagogerna inte längre frågar: ”Gör jag rätt nu?” De vågar ta beslut, har koll på prioriteringarna och de känner lust och motivation för att utveckla sitt arbete. Det krävs också att cheferna fångar bollar, tar vid, går in och leder och skapar förutsättningar.

Målet är alltid att göra skillnad för barnen. Att barn får bättre förutsättningar för att utvecklas och lära sig samt fler möjligheter att bli delaktiga och uttrycka sig är det absoluta kvittot på framgång.

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen