Elisabeth Wiersma Larsson

Elisabeth Wiersma Larsson

Hur kom det sig att du skrev boken och vem vänder den sig till?
När vi presenterade arbetssättet på ett Förskoleforum i Sollentuna kommun fick vi stort gensvar. Ulla-Britta Bruuns stipendium 2017 möjliggjorde drömmen om att skriva en bok och sprida metoden vidare. Boken är skriven utifrån mina erfarenheter i förskolan men jag ser stora fördelar i att fortsätta med Barnens egna teman i förskoleklass och grundskolans första år.

Vad är Barnens egna teman?
Ett arbetssätt där varje barn får stå i fokus inför sin åldersgrupp genom att leda ett eget tema under två förmiddagar. Barnet får planera, förbereda, genomföra och utvärdera temat utifrån ett eget intresse och sin egen kunskapsnivå.

Vilka fördelar ser du med arbetssättet?
Varje barn ökar tilltron till sin förmåga, vilket kan vara avgörande speciellt för de tysta, blyga barnen. Barnen ges ett reellt inflytande över verksamheten och sin utveckling. De får utöva ledarskap med alla ansvarssteg och de får syn på varandra på ett nytt sätt. Pedagogerna skaffar sig ökad kunskap om barns lärande. Läroplansmålen uppnås naturligt tack vare mångfalden av teman och inlärningssituationer – vi har haft över 200 teman hittills. Till sist har vi även upplevt en fördjupad föräldrakontakt.

Var ska man börja och vad ska man tänka på i arbetet med teman?
Vi börjar alltid läsåret med ett kick-offtema från sagans värld, följt av en period då vi bygger upp barnens självkänsla och sociala kompetens. Vi intervjuar bland annat varje barn om deras intressen och det är fröet till temaidén. Viktigt är att förberedelserna och lärandet måste få ta tid, olika mycket för olika barn.

Kan du ge några exempel på teman?
Pacmantema, marsvinstema, simtema, mattetema, musiktema, brandkårstema och arabisk danstema.

Vad är det bästa med att arbeta med Barnens egna teman?
De allra mest magiska stunderna är ögonblicken då barnets stjärnögon tänds och jag känner att ett barn växer. De sträcker på sig, får en annan kroppshållning och en ny klang på rösten! 

– Jag blir också så glad och fylld av tillförsikt över barnens kompetens när jag som pedagog tar ett steg tillbaka och märker hur barnen verkligen stöttar varandra och hittar lösningar på problem under temats gång. Då vet jag att jag aldrig kan sluta arbeta på detta sätt.

Vad säger barnen själva om att leda ett tema inför gruppen?
”Jag vill ha tema igen, NU!” (direkt efteråt). ”Det roligaste på mitt tema var att få bestämma och att alla måste lyssna på mig!” Eller: ”Det var pyttelite läskigt att prata – alla tittade på mig. Men jag gjorde det!”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen