Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Sirkka Persson

Vi behöver samverka för att hitta lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en helt ny antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan olika instanser kan fungera.

NYHET 2024. 

Lärarförlagets pris: 335 kr

För att en aktiv samverkan ska fungera både främjande, förebyggande och åtgärdande behöver vi ha kunskap om varandras verksamheter och förståelse för varandras uppdrag. Vi behöver också skapa strukturer för att tydliggöra för alla hur, var och när vi ska mötas och aktivt samverka.

Kunskap, inspiration och förslag på arbetssätt som stödjer en aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro är en komplex fråga. Elever behöver stöd för att kunna återvända till skolan. Vi som arbetar inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika uppdrag, men också ett gemensamt ansvar för dem som har behov av insatser från flera aktörer samtidigt. Den här boken handlar om hur vi kan samverka.

Hur kan vi utveckla våra sätt att arbeta tvärprofessionellt? Hur kan vi bli bättre på att samverka med föräldrar och hur kan vi öka elevernas delaktighet i arbetet för återgång till skolan?

Författarna i den här antologin bidrar med kunskap och erfarenheter från olika professioner som möter elever som befinner sig i en problematisk skolfrånvaro. Boken ger information, inspiration och förslag på arbetssätt som stödjer en aktiv samverkan för ökad skolnärvaro.

Antologins kapitelförfattare är Max Hjorton, Ausdis Collberg, Malin Ekfeldt, Helena Engström, Kerstin Hassan, Anna Orwallius, Matias Pitkänen, Henrik Råneberg, Sofia Ward och Sirkka Persson. Läs mer om respektive författare här>>

Webbinar om Aktiv samverkan och skolsociala team 14 juni

Fredag den 14 juni, kl 12.30-13.00 har vi bjudit in bokens två redaktörer, Max Hjorton och Sirkka Persson, för att ställa några frågor om hur vi kan bli bättre på att arbeta tvärprofessionellt?

Frågorna vi ställer är:

  • Hur kan vi i skolan rent konkret arbeta för att främja närvaro?
  • Vad gör vi när våra insatser inte räcker till?
  • På vilket sätt kan skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård samverka för att gynna skolnärvaro?

Läs mer och anmäl dig här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

När det finns information och kunskap om varandras verksamheter och när alla är delaktiga i arbetet skapas förutsättningar för en aktiv samverkan!

Antologins redaktörer:

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. 2020 nominerades Sirkka Persson till årets rektor.  Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling och har tidigare skrivit Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro.

Max Hjorton har de senaste åren arbetat i Göteborgs stad som övergripande specialpedagog med fokus på problematisk skolfrånvaro och samverkan.  

Om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Titel Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro
Författare Sirkka Persson och Max Hjorton
Utgiven 2024
ISBN 9789188149992

Fler böcker inom området